Hoạt động xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL và Quản lý vi phạm hành chính

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Vĩnh Thạnh

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Vĩnh Thạnh

 •   18/09/2023 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 57
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định; theo kế hoạch, sáng ngày 31/8/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trương Đình Hy làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Vĩnh Thạnh.
Hoàn thiện thể chế của địa phương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Hoàn thiện thể chế của địa phương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

 •   10/09/2023 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 84
Với mục đích, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu, thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Du lịch

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Du lịch

 •   25/08/2023 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 97
Thực hiện Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; theo kế hoạch, sáng ngày 24/8/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trương Đình Hy làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Du lịch.
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân

 •   25/08/2023 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 100
Thực hiện Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh; ngày 18/8/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân. Đoàn kiểm tra do ông Trương Đình Hy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn.
Tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

 •   22/08/2023 06:56:00 PM
 •   Đã xem: 82
Ngày 17/8/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã.
Góp ý dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản

Góp ý dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản

 •   15/08/2023 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 124
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Thanh tra Sở; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính.
Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và đất đai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và đất đai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 •   13/08/2023 06:31:00 PM
 •   Đã xem: 245
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Rà soát vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ

Rà soát vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ

 •   09/08/2023 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 171
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật được xác định là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 29-TB/TW ngày 27/7/2023 về việc giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội đánh giá kỹ các bất cập trong cơ chế, chính sách có liên quan, khẩn trương thống nhất giải pháp phù hợp trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
(Quang cảnh đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh làm việc tại xã An Hòa)

Kiểm tra công tác cải cách thể chế tại huyện An Lão

 •   07/08/2023 05:56:00 PM
 •   Đã xem: 83
Ngày 01/8/2023 và ngày 02/8/2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra thực tế về công tác cải cách thể chế tại UBND xã An Hưng, xã An Hòa, thị trấn An Lão và UBND huyện An Lão nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023.
Góp ý dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Góp ý dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

 •   07/08/2023 06:54:00 PM
 •   Đã xem: 115
Theo đề nghị của Sở Tài chính; vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Thanh tra Sở; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính.
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn trong vùng biển Việt Nam

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn trong vùng biển Việt Nam

 •   02/08/2023 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 70
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn trong vùng biển Việt Nam. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Chánh Thanh tra Sở; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính.
Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

 •   20/07/2023 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 114
Theo đề nghị của Sở Xây dựng; vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Thanh tra Sở; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính.
(Đ/c Trương Đình Hy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp khai mạc Hội nghị)

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng rà soát, hệ thống hóa VB QPPL phục vụ kỳ 2019-2023

 •   05/07/2023 06:45:00 PM
 •   Đã xem: 162
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kỳ 2019-2023 của UBND tỉnh, ngày 30/6/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh kỳ 2019 - 2023.
Góp ý dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý KCN, KCX, KKT thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý KCN, KCX, KKT thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường

 •   04/07/2023 06:09:00 AM
 •   Đã xem: 108
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Chánh Thanh tra Sở; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính.
Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

 •   23/06/2023 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 141
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp; vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Chánh Thanh tra Sở; Giám đốc Trung tâm Đấu giá tài sản; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính.
Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

 •   31/05/2023 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 163
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp; vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính.
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân

 •   24/05/2023 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 134
Theo đề nghị của Sở Nội vụ; vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính.
(Quang cảnh Hội nghị)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THAM GIA GÓP Ý DỰ THẢO DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

 •   23/05/2023 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 117
Dưới sự chủ trì của Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội Lý Tiết Hạnh, sáng ngày 17/05/2023, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tham gia, góp ý Dự án Luật Luật đất đai sửa đổi.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây