HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC

Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   10/09/2023 07:34:00 AM
 •   Đã xem: 36
Ngày 22/8/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2123/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023

 •   06/09/2023 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 39
Ngày 31/8/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 6325/UBND-VX về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.
Hướng dẫn thực hiện mức khoán kinh phí để giao dự toán thực hiện công việc thừa hành, phục vụ

Hướng dẫn thực hiện mức khoán kinh phí để giao dự toán thực hiện công việc thừa hành, phục vụ

 •   05/09/2023 12:50:00 PM
 •   Đã xem: 45
Ngày 24/8/2023, Sở Tài chính tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 2727/STC-TCHCSN về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2023/QĐUBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh quy định mức khoán kinh phí để giao dự toán thực hiện công việc thừa hành, phục vụ. Theo đó, Sở Tài chính huớng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

 •   29/08/2023 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 57
Ngày 25/8/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành văn bản số 6164/UBND-KT về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   24/08/2023 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 74
Ngày 31/7/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình định ban hành Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8 năm 2023.
Triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

 •   21/08/2023 07:25:00 AM
 •   Đã xem: 64
Ngày 17/8/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 5881/UBND-KT về việc triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh như sau:
Chính phủ mới ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP

Chính phủ mới ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP

 •   31/07/2023 07:43:00 PM
 •   Đã xem: 264
Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy

 •   19/07/2023 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 165
Ngày 17/7/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 4960/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

 •   14/07/2023 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 105
Ngày 12/7/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 4829/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh

 •   09/06/2023 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 170
Ngày 07/6/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 3683/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
Hướng dẫn một số Quy định về quản lý đầu tư xây dựng

Hướng dẫn một số Quy định về quản lý đầu tư xây dựng

 •   01/06/2023 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 153
Ngày 26/5/2023, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1639/SXD-QLXD&VL về việc hướng dẫn một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng không thực hiện cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó, hướng dẫn nột số nội dung sau đây:
Thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải

Thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải

 •   30/05/2023 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 162
Ngày 29/5/2023, Ùy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.
Tăng cường tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tăng cường tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   26/05/2023 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 149
Ngày 24/5/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND  về việc tăng cường tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ sau:
Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2023

Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2023

 •   24/05/2023 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 145
Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng và dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ Toàn cầu” tỉnh Bình Định năm 2023

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ Toàn cầu” tỉnh Bình Định năm 2023

 •   16/05/2023 07:09:00 AM
 •   Đã xem: 194
Ngày 12/5/2023, Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch số 155/KH-BATGT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ Toàn cầu” tỉnh Bình Định năm 2023.
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   22/04/2023 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 150
Hàng năm, vào dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng đột biến dẫn đến quá tải về phương tiện tham gia giao thông và vận tải khách, đó là thời điểm vi phạm quy tắc giao thông tăng lên, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm 2023, ngày 18/4/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 2249/UBND-KT về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   17/04/2023 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 279
Để tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát tình hình, không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ngày 13/4/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành văn bản số 2236/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó,  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023

 •   17/04/2023 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 167
Ngày 03/4/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023

 •   13/04/2023 07:34:00 AM
 •   Đã xem: 182
Ngày 10/4/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023. Theo đó, mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Trong đó, đến hết quý II/2023 đạt trên 40%, hết quý III/2023 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2023 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2024 phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây