Hoạt động cải cách hành chính

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định năm 2023

 •   21/09/2023 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 25
Ngày 18/09/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3453/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định năm 2023.
Đổi mới và nâng cao năng lực tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới và nâng cao năng lực tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

 •   19/09/2023 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 64
Ngày 14/9/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3416/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đổi mới và nâng cao năng lực tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương

 •   06/09/2023 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 72
Ngày 24/8/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BTP quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.
Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hiện nay

Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hiện nay

 •   30/08/2023 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 78
Ngày 10/8/2023, Tỉnh ủy tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hiện nay.
Hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   29/08/2023 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 63
Ngày 25/8/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định ban hành Hướng dẫn số 1495/HD-SNV về việc xây dựng đề án vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, đối tượng xây dựng đề án VTVL là các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

 •   24/08/2023 07:59:00 AM
 •   Đã xem: 88
Ngày 17/8/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 1438/SNV-XDCQ&CTTN về việc hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã.
Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ Tư pháp

Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ Tư pháp

 •   21/08/2023 07:27:00 AM
 •   Đã xem: 216
Ngày 29/6/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp. Theo đó, Thông tư này quy định về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp.
(ảnh minh hoạ)

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

 •   14/08/2023 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 79
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
(ảnh minh họa)

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư, Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

 •   08/08/2023 01:59:00 PM
 •   Đã xem: 95
Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Tư pháp đã đăng ký và tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục “Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư”  thuộc lĩnh vực Luật sư và thủ tục “Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân”, thủ tục “Đăng ký lại khai tử” thuộc lĩnh vực Hộ tịch.
(Quang cảnh đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh làm việc tại xã Mỹ Thành)

Kiểm tra cải cách hành chính về công tác cải cách thể chế tại huyện Phù Mỹ

 •   04/08/2023 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 65
Thực hiện Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023; từ ngày 27/7/2023 đến ngày 28/7/2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra thực tế về công tác cải cách thể chế tại UBND xã Mỹ Chánh Tây, xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Thành và UBND huyện Phù Mỹ.
(Ảnh: Thủ thục cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định)

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

 •   11/07/2023 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 128
Ngày 09 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(ảnh minh họa)

Triển khai kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

 •   08/07/2023 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 66
Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 4637/UBND-KSTT về việc triển khai kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế

Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế

 •   01/07/2023 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 522
Ngày 14/6/2023, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 999/SNV- TCBC&TCPCP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về quy định tinh giản biên chế, cụ thể như sau:  
Đoàn viên Chi đoàn Sở hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản.

Đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

 •   19/06/2023 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 115
​​​​​​​Ngày 17/6/2023, đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp đã đến hướng dẫn, hỗ trợ người dân sinh sống tại xóm Cồn Chim, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
​​​​​​​(ảnh minh họa)

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

 •   16/06/2023 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 92
Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/06/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Bình Định năm 2023.
(ảnh minh họa)

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tư pháp

 •   16/06/2023 07:05:00 PM
 •   Đã xem: 185
Vừa qua, Sở Tư pháp có Báo cáo số 202/BC-STP ngày 15/9/2023 về kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, có những nội dung đáng chú ý sau:
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

 •   14/06/2023 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 220
Ngày 13/6/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.
(ảnh minh họa)

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm

 •   09/06/2023 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 115
Ngày 08 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Bình Định năm 2023.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây