HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến về Dự án xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi)

Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến về Dự án xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi)

 •   25/09/2023 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 49
Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại TP Đà Nẵng, Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến về Dự án xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi).
Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định

Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định

 •   25/09/2023 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 48
Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-STP về thanh tra chuyên ngành đối với Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định.
Sở Tư pháp Bình Định ban hành kết luận thanh tra đối với văn phòng công chứng Hoài Nhơn

Sở Tư pháp Bình Định ban hành kết luận thanh tra đối với văn phòng công chứng Hoài Nhơn

 •   21/09/2023 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 47
​​​​​​​ Trên cơ sở báo cáo của Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp về kết quả thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Hoài Nhơn và các hồ sơ, tài liệu thu thập được. Ngày 11 tháng 9 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-TTra đối với Văn phòng công chứng Hoài Nhơn. Tại Kết luận Giám đốc Sở đã nêu những ưu điểm, tồn tại và một số biện pháp xử lý như sau:
Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia thị xã Hoài Nhơn

Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia thị xã Hoài Nhơn

 •   20/09/2023 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 57
Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-STP về thanh tra chuyên ngành đối với Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia thị xã Hoài Nhơn.
Kiểm tra công tác TGPL tại Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL NN tỉnh Bình Định

Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Định

 •   25/08/2023 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 68
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2023, Đoàn công tác của Cục TGPL làm việc với Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định (Trung tâm) trong ngày 18/8/2023. Đoàn công tác do đồng chí Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục TGPL làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện của các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý.
Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành tại Văn phòng công chứng Hoài Nhơn

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành tại Văn phòng công chứng Hoài Nhơn

 •   25/08/2023 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 68
Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định ban hành Quyết định số 90/QĐ-STP về việc thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Hoài Nhơn. Thực hiện theo Kế hoạch thanh tra ban hành kèm theo quyết định thanh tra, ngày 22 tháng 8 năm 2023 Đoàn thanh tra Sở Tư pháp tiến hành công bố quyết định thanh tra tại Văn phòng công chứng Hoài Nhơn.
Một số nội dung kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Trần Thị Hà

Một số nội dung kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Trần Thị Hà

 •   16/08/2023 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 130
Ngày 17 tháng 7 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định ban hành Quyết định số 82/QĐ-STP về việc thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Trần Thị Hà. Theo Báo cáo số 292/BC-ĐTTra, ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp về kết quả thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Trần Thị Hà và hồ sơ Đoàn thanh tra. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận số 08/KL-STP Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Trần Thị Hà, như sau:
Công bố Quyết định và kế hoạch thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Trần Thị Hà

Công bố Quyết định và kế hoạch thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Trần Thị Hà

 •   04/08/2023 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 84
Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-STP về thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Trần Thị Hà.
Hình ảnh: Tập huấn tại UBND huyện Phù Cát

Tập huấn nghiệp vụ triển khai 02 nhóm thủ tục liên thông “khai sinh, khai tử” của Đề án 06 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   02/08/2023 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 99
Thực hiện Văn bản số 925/HTQTCT-HT ngày 10/7/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc tập huấn, hướng dẫn thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC; Công văn số 517/UBND-KSTT ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Ban hành Kết Luận thanh tra đối với công ty đấu giá hợp danh Bình Định

Ban hành Kết Luận thanh tra đối với công ty đấu giá hợp danh Bình Định

 •   19/07/2023 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 86
Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định về việc thanh tra chuyên ngành đối với công ty đấu giá hợp danh Bình Định. Theo Kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, sáng ngày 26 tháng 6 năm 2023, Đoàn thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Công ty. Kết thúc thanh tra, Đoàn đã xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trình Giám đốc Sở xem xét, thông qua; Trên cơ sở báo cáo và hồ sơ thanh tra.
Bộ Tư pháp tập huấn thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông

Bộ Tư pháp tập huấn thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông

 •   15/07/2023 07:04:00 AM
 •   Đã xem: 81
Chiều ngày 13 tháng 7 năm 2023, Bộ Tư pháp tập huấn nghiệp vụ triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Bộ Tư pháp kết nối trực tuyến đến 63 địa phương.
Quy định mới về giám định viên tư pháp xây dựng

Quy định mới về giám định viên tư pháp xây dựng

 •   06/07/2023 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 86
Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn của giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc được quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành  đối với Công ty đấu giá hợp danh Bình Định

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành  đối với Công ty đấu giá hợp danh Bình Định

 •   27/06/2023 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 90
Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp Bình Định, ngày 09 tháng 6 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-STP và kế hoạch thanh tra đối với Công ty đấu giá hợp danh Bình Định.
Ban hành Kết Luận thanh tra chuyên ngành về việc  lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ

Ban hành Kết Luận thanh tra chuyên ngành về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ

 •   21/06/2023 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 92
Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-STP ngày 24 tháng 4 năm 2023 về việc thanh tra chuyên ngành việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; Đoàn thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại đơn vị. Kết thúc đợt thanh tra, Đoàn đã xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trình Giám đốc Sở xem xét; trên cơ sở báo cáo và hồ sơ thanh tra.
Ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định

Ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định

 •   21/06/2023 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 98
Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-STP ngày 24 tháng 4 năm 2023 về việc thanh tra chuyên ngành việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra có Báo cáo kết quả trình Giám đốc Sở Tư pháp; trên cơ sở báo cáo và hồ sơ thanh tra thu thập. Ngày 07 tháng 6 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTra với nội dung:
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI NHẬP DỮ LIỆU HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH TRÊN NỀN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI NHẬP DỮ LIỆU HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH TRÊN NỀN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 •   21/06/2023 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 170
Từ ngày 15/6 đến ngày 16/6/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tổ chức 03 Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định tại thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn; thị xã Hoài Nhơn cho 839 cán bộ Công an xã, phường, thị trấn và cán bộ tư pháp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Kết luận Thanh tra chuyên ngành về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Kết luận Thanh tra chuyên ngành về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

 •   20/06/2023 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 116
Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-STP, ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Sở Tư pháp Bình Định về việc thanh tra chuyên ngành về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân.
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

 •   24/05/2023 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 106
Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp Bình Định, ngày 24 tháng 4 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-STP về thanh tra chuyên ngành việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ, huyện Hoài Ân và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân.

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân.

 •   19/05/2023 11:22:00 AM
 •   Đã xem: 102
Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-STP, ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Sở Tư pháp Bình Định về việc thanh tra chuyên ngành về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây