CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

  •   14/06/2023 04:24:00 PM
  •   Đã xem: 220
Ngày 13/6/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023  trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  •   05/04/2023 03:13:00 PM
  •   Đã xem: 482
Ngày 31/3/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, mục tiêu: 11/11 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 11/11 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 11/11 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; 11/11 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
Kế hoạch quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2026 – 2031

Kế hoạch quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2026 – 2031

  •   28/04/2022 07:56:00 AM
  •   Đã xem: 300
Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số 24/KH-STP về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 21/02/2022 của Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện công tác quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2026 – 2031 được thực hiện theo 05 bước, cụ thể như sau:
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025

  •   25/10/2021 09:51:00 AM
  •   Đã xem: 425
Nhằm đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4221/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây