Góp ý dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ hai - 15/05/2023 19:31 101 0
Theo đề nghị của Sở Nội vụ; vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở; Văn phòng Sở; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính.
Góp ý dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính,  đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập và thay thế Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã tham gia góp ý về một số vấn đề chính trong dự thảo Nghị định như:
Đề nghị bỏ bớt đối tượng áp dụng là “tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập” tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị định nhằm tránh sự trùng lặp vì đối tượng này đã được quy định tại khoản 1 Điều này. Về căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp: Đề nghị bổ sung quy định về hướng dẫn việc đánh giá mức độ phức tạp của việc làm hoặc giao Bộ Nội vụ quy định chi tiết nội dung này để làm căn cứ đánh giá cho thống nhất. Về thẩm quyền quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm:  Đề nghị quy định thống nhất thẩm quyền quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là “người đứng đầu bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức được phân cấp, ủy quyền quản lý, sử dụng vị trí việc làm theo quy định”. Về trình tự thủ tục phê duyệt biên chế công chức 5 năm: Đề nghị quy định cụ thể cơ quan của Đảng ở địa phương có thẩm quyền cho ý kiến đối với kế hoạch biên chế công chức 5 năm của địa phương trước khi gửi Bộ Nội vụ; đồng thời, cần quy định thống nhất thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc quyết định cụ thể biên chế công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Chính phủ nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thống nhất với các điều khoản khác trong Dự thảo. Về xử lý trách nhiệm: Đề nghị xem xét lại quy định về xử lý trách nhiệm tại Điều 26 dự thảo Nghị định vì trong thực tế, tùy theo mức độ vi phạm mà xem xét đánh giá, xếp loại; trường hợp vi phạm kỉ luật thì phải đánh giá, xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Thu Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây