Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ năm - 24/08/2023 07:58 73 0
Ngày 31/7/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình định ban hành Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8 năm 2023.
Theo đó, sửa đổi điểm c, d khoản 1 Điều 3 như sau: Khoán kinh phí để thực hiện các công việc thừa hành, phục vụ là 360 triệu đồng/đơn vị/năm.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để khoán kinh phí thực hiện các công việc thừa hành, phục vụ của một số cơ quan, đơn vị cụ thể như sau: Văn phòng Tỉnh ủy được tính hệ số bằng 6 lần theo mức khoán tại điểm c khoản 1 Điều này. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được tính hệ số bằng 6,3 lần theo mức khoán tại điểm c khoản 1 Điều này. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh được tính hệ số bằng 3 lần theo mức khoán tại điểm c khoản 1 Điều này. Sở Giao thông - Vận tải được tính hệ số bằng 1,7 lần theo mức khoán tại điểm c khoản 1 Điều này. Đối với các cơ quan tham mưu, các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy (trừ Văn phòng Tỉnh ủy); các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc sở, ban, ngành được tính hệ số bằng 0,7 lần theo mức khoán tại điểm c khoản 1 Điều này. Trường hợp các đơn vị không được trang bị xe ô tô phục vụ công tác được tính hệ số bằng 0,5 lần theo mức khoán tại điểm c khoản 1 Điều này”.
Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 4 như sau: Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được vận dụng theo nguyên tắc, tiêu chí như đối với lĩnh vực chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể; mức khoán kinh phí để làm các công việc thừa hành, phục vụ được tính hệ số bằng 0,7 lần theo mức khoán tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định này, trường hợp các đơn vị không được trang bị xe ô tô phục vụ công tác được tính hệ số bằng 0,5 lần theo mức khoán tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định này. Về chi hoạt động thường xuyên thực hiện định mức phân bổ theo quy định của từng lĩnh vực sự nghiệp.
Đồng thời, bãi bỏ điểm c, khoản 2, Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bổ sung quy định mức khoán kinh phí để thực hiện các công việc thừa hành, phục vụ đối với ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.
Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này, bảo đảm mức chi cho lao động làm công việc thừa hành, phục vụ không thấp hơn mức chi hiện hành; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ mức khoán kinh phí và các hệ số áp dụng đối với các đơn vị để thực hiện các công việc thừa hành, phục vụ được quy định tại Điều 1, Điều 3 Quyết định này để xây dựng, trình cấp thẩm quyền quyết định mức phân bổ ngân sách cho các đơn vị cấp huyện và cấp xã phù hợp với thực tế, đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành./.

Tác giả bài viết: B.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây