Hướng dẫn thực hiện mức khoán kinh phí để giao dự toán thực hiện công việc thừa hành, phục vụ

Thứ ba - 05/09/2023 12:50 44 0
Ngày 24/8/2023, Sở Tài chính tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 2727/STC-TCHCSN về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2023/QĐUBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh quy định mức khoán kinh phí để giao dự toán thực hiện công việc thừa hành, phục vụ. Theo đó, Sở Tài chính huớng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể: Dự toán kinh phí thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh. 
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Dự toán kinh phí thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh.
3. Các trường hợp lao động hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo từng chuyên ngành được UBND tỉnh giao biên chế trong những năm qua để làm nhiệm vụ thừa hành, phục vụ nhưng không được quy định mức khoán kinh phí thực hiện theo quy định tại Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh: Sở Tài chính đề nghị các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền ban hành lập dự toán kinh phí thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ cho đến khi các đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt số lượng lao động theo vị trí việc làm (bao gồm lao động hợp đồng thừa hành, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị) hoặc ban hành đơn giá định mức (nếu có) để thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.
4. Hình thức thực hiện hợp đồng công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan:
Các công việc thừa hành, phục vụ khi thực hiện phải được ký kết hợp đồng bằng văn bản. Các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và dự toán kinh phí được giao chủ động ký kết theo các loại hợp đồng sau: Hợp đồng lao động; Hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt được bảo đảm mức chi lương không thấp hơn mức chi hiện hành.
5. Căn cứ dự toán năm 2023 tại Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về kinh phí chi lương và hoạt động cho lao động hợp đồng được xây dựng theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán khối tỉnh soát xét và đề xuất điều chỉnh dự toán được giao theo quy định tại Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh để làm cơ sở thực hiện trong năm 2023 trước ngày 30/8/2023./.

Tác giả bài viết: B.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây