Những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thứ tư - 08/02/2023 18:32 181 0
Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại tỉnh Bình Định tiếp tục diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh Bình Định; trong năm 2022, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt được kết quả đáng khích lệ, nổi bật trên một số mặt công tác, cụ thể như sau:
Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2022 thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả công tác kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện văn bản nào có dấu hiệu trái pháp luật về mặt nội dung. Năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2021 (kết quả: Sở Tư pháp đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021. Theo đó, công bố 82 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 20 văn bản hết hiệu lực một phần). Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 12 nghị quyết và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 49 quyết định.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBHDPL) đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này. Trong năm 2022, đã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, PBGDPL kết hợp thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức “Rung chuông vàng” cho 1.000 học sinh là đoàn viên, thanh niên tại 05 Trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Thực hiện xã hội hóa, huy động hơn 100 triệu đồng thực hiện truyền thông trực quan (70 pano và 220 phướn) về cải cách hành chính và hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại trụ sở các xã, phường, thị trấn của 06 đơn vị cấp huyện và các tuyến đường chính trên địa bàn TP. Quy Nhơn.
Công tác hành chính - bổ trợ tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật;
Sở Tư pháp đã tổ chức kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp. Tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp đã hướng tới sự hoàn thiện cả về hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp nhất là cán bộ có chức danh tư pháp theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý...
Năm 2022, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp xếp hạng A (Xuất sắc).
Với những kết quả đạt được trong năm 2022, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Bình Định tiếp tục cùng nhau phát huy những ưu điểm đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của ngành đề ra trong chương trình công tác năm 2023./.

Tác giả bài viết: B.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây