Sở Tư pháp Bình Định: Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Thứ tư - 08/03/2023 10:03 275 0
Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-BTP ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan Tư pháp địa phương năm 2023, để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình công tác Tư pháp năm 2023 của tỉnh và Kế hoạch của Sở về triển khai thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2023.
Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 07/3/2023 về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Về m
ục đích, yêu cầu của Kế hoạch: Phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tư pháp địa phương nhằm tạo động lực và sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2023. Trong đó, trọng tâm là Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Việc tổ chức triển khai phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn kết với các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát động; đổi mới phương pháp tổ chức, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai phong trào thi đua, tạo ra bước đột phá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; quan tâm khen thưởng cá nhân là công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, người trực tiếp lao động và cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Theo Kế hoạch, đối tượng thi đua: Là các tập thể trực thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp cấp huyện; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch, bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/10/2023 và ước tính đến 31/12/2023.
Nội dung phong trào thi đua, tập trung vào các nhiệm vụ bao gồm: công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở; công tác hộ tịch, chứng thực; công tác bổ trợ tư pháp; công tác trợ giúp pháp lý; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước; công tác Lý lịch Tư pháp; công tác nuôi con nuôi; Ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy.
Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp, các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, có trách nhiệm: xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và những biện pháp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế, gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, giao Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch. Trên cơ sở kết quả thực hiện các phong trào thi đua, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua./.

Tác giả bài viết: Việt Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây