Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Thứ tư - 15/02/2023 17:32 195 0
Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; có phẩm chất, đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và uy tín, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực thi công vụ hiệu quả. Ngày 14/02/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.
Theo đó, về đào tạo sau đại học: Cử 33 người đi đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (có ít nhất 03 tiến sĩ). Ngành đào tạo theo quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào một số ngành, lĩnh vực gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.  Đào tạo bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II: Từ 70 người trở lên (03 chuyên khoa cấp II). Danh mục ngành đào tạo trình độ chuyên khoa cấp I, cấp II áp dụng theo quy định của Bộ Y tế tại Công văn số 1274/YT-K2ĐT ngày 25/02/2005 về Danh mục chuyên ngành đào tạo trình độ chuyên khoa cấp I, cấp II. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức có trình độ sau đại học đạt và vượt tỷ lệ 10% tiếp tục cử công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Về bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm:
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức: Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương 30 người; Ngạch chuyên viên chính và tương đương 140 người; Ngạch chuyên viên và tương đương 140 người; Ngạch kế toán viên 100 người.
Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương: 30 người; Cấp huyện và tương đương: 20 người; Cấp phòng và tương đương: 70 người.
Bồi dưỡng văn hóa công vụ, đạo đức công vụ: 70 người.
Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù, doanh nghiệp có phần vốn nhà nước.
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đóng góp của viên chức và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật./.

Tác giả bài viết: B.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây