Kế hoạch Truyền thông công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ hai - 06/03/2023 16:41 180 0
Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-STP ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Tư pháp Bình Định năm 2023; Ngày  03 tháng 03 năm 2023 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Truyền thông công tác cải cách hành chính năm 2023.
ảnh minh họa
ảnh minh họa
Mục đích của kế hoạch nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về công tác cải cách hành chính của Chính phủ, của bộ ngành Trung ương, của tỉnh và của cơ quan, đơn vị; Quán triệt nhận thức của công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác cải cách hành chính nhằm triển khai hiệu quả Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định về cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023; Kịp thời phát hiện, phản ánh chính xác những mặt tích cực và hạn chế trong công tác cải cách hành chính; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay trong cải cách hành chính; đồng thời, tăng cường sự hiểu biết nhằm huy động sự tham gia góp ý tích cực của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đi với công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác cải cách hành chính nhất là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Nâng cao sự hài lòng của người dân đi với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò giám sát, hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước.
Kế hoạch ban hành có 5 nhiệm vụ cụ thể:
- Phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong công tác cải cách hành chính, cụ thể như sau:
+ Các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của Sở Tư pháp năm 2023 gắn với trách nhiệm của công chức, viên chức nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.
+ Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.
- Thông tin, tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong công tác cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ công chức, viên chức; các tấm gương công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính.
- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc, văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.
- Tuyên truyền Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS),...
- Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình để người dân và doanh nghiệp biết, sử dụng; Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; về tăng cường sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính.
Để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, Sở Tư pháp đã đưa ra các giải pháp tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lồng ghép trong nội dung các cuộc họp của cơ quan; thường xuyên viết tin, bài về các nội dung tuyên truyền để đăng tải trên Bản tin tư pháp, Báo Bình Định, trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở, mạng xã hội; đồng thời thực hiện việc lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp./.

Tác giả bài viết: V.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây