Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Tư pháp

Thứ sáu - 17/03/2023 14:59 105 0
Ngày 15/3/2023, Sở Tư pháp có Báo cáo số 58/BC-STP về kết quả công tác cải cách hành chính qúy I năm 2023, có những nội dung đáng chú ý sau:
(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)
Về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, trên cơ sở chương trình kế hoạch công tác năm 2023, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-STP ngày 29/12/2022 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Tư pháp năm 2023, Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 03/03/2023 về truyền thông công tác cải cách hành chính năm 2023, Thông báo số 69/TB-STP ngày 07/12/2022 về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp năm 2023. Thông qua các cuộc họp giao ban cũng như các cuộc họp toàn thể cơ quan, Lãnh đạo Sở đã quán triệt các nội dung cũng như kế hoạch thực hiện công tác CCHC của Sở, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC trên Bản tin tư pháp, cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định, Báo Bình Định, trang thông tin điện tử của đơn vị.
Về cải cách thể chế, trong quý I năm 2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện tự kiểm tra 27 Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Kết quả, các văn bản do UBND tỉnh ban hành đều đảm bảo thẩm quyền về hình thức, thẩm quyền về nội dung; căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản cơ bản phù hợp với quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 12/12 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND UBND cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung và thẩm quyền. Ngoài ra, thực hiện theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022. Theo đó, có 59 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 23 văn bản hết hiệu lực một phần.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật luôn được quan tâm chú trọng, cụ thể: Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 15/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên từ nay đến năm 2030; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/02/2023 về Phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai; Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 06/3/2023 về Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Về cải cách thủ tục hành chính, năm 2023, Sở Tư pháp đăng ký rà soát, đánh giá đối với 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và 01 TTHC trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh. Theo đó, đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai việc công bố, niêm yết, công khai thủ tục hành chính, đăng tải đầy đủ nội dung trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở. Trong kỳ, Sở Tư pháp tiếp nhận và trả lời 04/5 ý kiến phản ánh kiến nghị (PAKN) của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống tiếp nhận PAKN trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện có kết quả, quý I năm 2023, Sở đã tiếp nhận: 5616 hồ sơ (trong đó: 5114 hồ sơ nhận trực tuyến, tiếp nhận trực tiếp: 03 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua: 499 hồ sơ), thực hiện giải quyết trước hạn: 4391 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 1225 hồ sơ.
Ngoài ra, công tác cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, chú trọng chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường sử dụng hệ thống hộp thư điện tử để trao đổi thông tin chuyên môn, tăng cường sử dụng chữ ký số, hệ thống Văn phòng điện tử; tạo lập hồ sơ công việc xử lý dưới dạng điện tử và ứng dụng các phần mềm chuyên ngành vào hoạt động của cơ quan…

Tác giả bài viết: V.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây