TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lịch công tác tuần
Danh bạ điện thoại và Email
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Ngày 26/12/2018, Sở Tư pháp tổ chức họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2018 theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU ngày 28/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Nội vụ; Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; Đại diện cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp; Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM. Thành phần kiểm điểm gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Thay mặt lãnh đạo Sở Tư pháp, Ông Trương Đình Hy – Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2018, đã nêu rõ những ưu điểm, kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục; đặc biệt tập thể lãnh đạo Sở đã kiểm điểm những nội dung đã được khắc phục từ những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm 2017. Theo đó, năm 2018, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị theo đúng kế hoạch, đưa công tác tư pháp đi vào chiều sâu và đạt được kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác. Bên cạnh đó, Sở cũng đã thực hiện tốt công tác xây dựng, bổ sung, sửa đổi hệ thống các quy chế, quy định, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách chỉ đạo, điều hành; Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ kịp thời, đúng quy định; Công tác đào tạo cán bộ cũng được chú trọng... Trong lãnh đạo chuyên môn, tập thể lãnh đạo Sở đã đoàn kết, thống nhất cao và gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Đảm bảo chế độ thông tin kịp thời, công khai, minh bạch tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Lãnh đạo Sở Tư pháp tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016của Bộ Chính trị đến từng đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lãnh đạo Sở Tư pháp đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy tập thể và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, trung thành với CN Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chưa thấy có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp đó, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày bản kiểm điểm cá nhân. Nêu rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau khi tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở tự kiểm điểm, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo và góp ý một số nội dung cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đồng tình với bản tự kiểm điểm cá nhân của các đồng chí lãnh đạo Sở, đồng thời góp ý cho tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở một cách khách quan.

Thay mặt lãnh đạo Sở Tư pháp, ông Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo Sở Tư pháp tiến hành lấy phiếu biểu quyết đề xuất phân loại, đánh giá đối với cá nhân lãnh đạo Sở; kết quả đề xuất công nhận phân loại “Hoàn thành Tốt nhiệm vụ” đối với 03 đồng chí./.


B.H  (Cập nhật ngày 27-12-2018)    Các tin liên quan:
  Sở Tư pháp Bình Định: Kết quả xét thi đua, khen thưởng năm 2018 (25-12-2018)
  Bình Định: Những kết quả nổi bật trong công tác Tư pháp năm 2018 (25-12-2018)
  Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019 (04-12-2018)
  Sở Tư pháp: Công bố Quyết định Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước nghỉ hưu theo chế độ (03-12-2018)
  Triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018 (22-11-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2018
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định
 • Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm năm 2018
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Dịch vụ công trực tuyến
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Luật Việt Nam
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               11
  Số lượt truy cập: 1203689
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp