TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lịch công tác tuần
Danh bạ điện thoại và Email
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 được tổ chức thực hiện với nhiều thuận lợi, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Qua một năm triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác Tư pháp tỉnh Bình Định góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Một số kết quả đạt được như sau:

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên các lĩnh vực được thực hiện đạt hiệu quả.100% văn bản QPPL được thẩm định, tham gia đúng thời gian, tiến độ;thực hiện thẩm định, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, qua đó đã đánh giá đúng thực trạng tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện những thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn bản. Tổng số văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh ban hành 978 văn bản;thực hiện thẩm định 167dự thảo văn bản; góp ý 106 dự thảo văn bản;tự kiểm tra 731 văn bản; tiếp nhận và tiến hành công tác kiểm tra theo thẩm quyền 558 văn bản.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng, được triển khai thực hiện rộng khắp, thống nhất và đồng bộ trên địa bàn tỉnh, đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra với kết quả tích cực.Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên đáng kể, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tổ chức 11.926 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp; tổ chức 154 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát hành 147.278 bản tài liệu miễn phí. Các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 791 vụ việc, hòa giải thành 582 vụ, đạt khoảng 78%. Phát hành 06 số Bản tin Tư pháp; 22.000 tập Hỏi đáp pháp luật; 15.000 tờ gấp pháp luật; 2.000 sổ tay hướng dẫn xã, phường xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới.

Tình hình thi hành pháp luậtcủa cơ quan nhà nước và người có thẩm quyềnđược thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng lên.

Lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân. Năm 2018, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 164 trường hợp và 13.446 cặp kết hôn trong nước; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 30 trường hợp và đăng ký khai sinh trong nước 33.085 trường hợp; đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 07 trường hợp và đăng ký khai tử trong nước 11.116 trường hợp.Cấp 4.630 Phiếu LLTP số 1 và 1.211 Phiếu LLTP số 2.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Tổng số việc đã công chứng là 76.091việc, chứng thực là 132.904việc; tổng số thù lao công chứng thu được 1.818.723.218 đồng; tổng số phí công chứng thu được 26.560.767.640đồng và chứng thực là 929.733.600 đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước, nộp thuế là 4.653.667.276 đồng. Đã ký kết được 270 hợp đồng; tổng số cuộc đấu giá thực hiện là 2.206 cuộc (trong đó số cuộc đấu giá thành là 2.123 cuộc); tổng giá khởi điểm của tài sản là 1.238.299.566.375 đồng, tổng giá bán của tài sản là 1.432.233.630.949 đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được là 12.250.860.562 đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước và nộp thuế 247.381.912 đồng. Thực hiện giám định 714 vụ việc.

Công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật. Năm 2018, thực hiện trợ giúp pháp lý 3.075 vụ việc cho 3.075 người có yêu cầu được TGPL.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong ngành Tư pháp Bình Định được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ; công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đầu tư; mô hình thực hiện cơ chế một cửa ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân; hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao./.


B.H  (Cập nhật ngày 25-12-2018)    Các tin liên quan:
  Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019 (04-12-2018)
  Sở Tư pháp: Công bố Quyết định Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước nghỉ hưu theo chế độ (03-12-2018)
  Triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018 (22-11-2018)
  Trực báo công tác tư pháp tháng 11 và triển khai công tác tư pháp tháng 12 năm 2018 (21-11-2018)
  Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Công chứng số 3 (12-11-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2018
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định
 • Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm năm 2018
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Dịch vụ công trực tuyến
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Luật Việt Nam
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 1203694
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp