TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Lịch công tác tuần
Danh bạ điện thoại và Email
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật của UBND tỉnh, trong tháng 9 và tháng 10/2018, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội tại các đơn vị, địa phương: Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thị xã An Nhơn và UBND huyện Phù Mỹ. Qua đợt kiểm tra, khảo sát cho thấy, các đơn vị, địa phương đã đạt được những kết quả nhất định trong thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực nói trên, cụ thể như:

- Đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội tại đơn vị, địa phương như: Các quyết định, kế hoạch công tác; kế hoạch kiểm tra; quyết định thanh tra, kiểm tra điều kiện đầu tư kinh doanh…; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh do các cơ quan cấp trên ban hành;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hộiluônđược cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng caoý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, các tổ chức và cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực này;

- Đảm bảo cơ bản các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

- Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC về điều kiện đầu tư kinh doanh trong ba lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết nên mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục về đầu tư kinh doanh ngày càng cao;

- Các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về điều kiện đầu tư kinh doanh; qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ýthức chấp hành pháp luật của các cá nhân, tổ chứckinh doanh trong các lĩnh vựcnày;

 - Công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm 2018, không có phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực nói trên.

Bên cạnh đó, công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Hiện nay, nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị kĩ thuật bố trí cho công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội còn hạn chế, chưa đáp ứng được hết yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

- Tình hình vi phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra phức tạp; việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này cũng còn nhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực y tế, tài nguyên và môi trường;

- Các văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chưa thống nhất, đồng bộ; Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm còn tồn tại nhiều bất cập, không phù hợp với điều kiện thực tế khi áp dụng thực hiện tại địa phương;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp còn nhiều thủ tục rườm rà, không phù hợp với thực tiễn.

Nguyên nhân của những tồn tại nói trên là do văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh của các Bộ, ngành chưa thống nhất, đồng bộ, còn tồn tại nhiều bất cập; ý thức chấp hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh của một số cá nhân, tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực này chưa cao; lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực này còn mỏng trong khi địa bàn quản lý rộng và phức tạp; chế tài xử lý vi phạm về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực này cũng còn nhiều hạn chế; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, chính quyền địa phương trong công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh nhiều lúc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời và đồng bộ...

Các đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả đạt được; đồng thời, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.


Thu Thảo  (Cập nhật ngày 17-12-2018)    Các tin liên quan:
  Góp ý dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng (23-11-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị góp ý các dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp (19-11-2018)
  Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (15-11-2018)
  Kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định (14-11-2018)
  Hội nghị góp ý dự thảo Nghị quyết và Thông tư do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo (02-11-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2018
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định
 • Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm năm 2018
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Dịch vụ công trực tuyến
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Luật Việt Nam
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               13
  Số lượt truy cập: 1203714
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp