TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Lịch công tác tuần
Danh bạ điện thoại và Email
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2018

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thị xã An Nhơn quan tâm triển khai hiệu quả. Qua đó đã từng bước nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân về pháp luật, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng Tư pháp thị xã An Nhơn đã tích cực phát huy vai trò tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL thị xã chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch đăng ký chủ đề tuyên truyền. Việc tuyên truyền cũng được mở rộng đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

9 tháng đầu năm 2018, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND thị xã và Hội đồng PBGDPL thị xã ban hành 09 kế hoạch và một số văn bản khác để triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền năm 2018. Mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 431 người là hòa giải viên cơ sở với thời gian mỗi lớp 02 ngày. Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các hòa giải viên cơ sở được bồi dưỡng kiến thức về quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2017, Luật Đất đai năm 2013để phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng tốt hơn. Tổ chức 02 lớp phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/ NĐ - CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 cho 300 công chức, viên chức lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã và cán bộ, công chức xã, phường... Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã An Nhơn giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18/01/2018 về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018 trên địa bàn thị xã An Nhơn. Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, đồng thờitổ chứctập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho các xã, phường. Trong 9 tháng đầu năm 2018, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 142 vụ, hòa giải thành 124 vụ, đạt tỷ lệ 87,3 %. Nhờ đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở qua đó đã góp phần quan trọng giữ gìn đoàn kết gia đình, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, đồng thời hòa giải còn là hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với từng vụ việc cụ thể, vì vậy có hiệu quả trực tiếp, thiết thực đối với người dân. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý chi nhánh số 2 tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã Nhơn Phong, Nhơn Hậu, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc và phường Nhơn Hòa thu hút trên 500 người là hội viên hội phụ nữ, nhóm phụ nữ khuyết tật thị xã tham gia.

Với cách làm chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ngành Tư pháp thị xã đã góp phần quan trọng nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật cho cán bộ và người dân trên địa bàn.

Thời gian tới, Phòng Tư pháp thị xã sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hoà giải cơ sở; Đổi mới hình thức, phương pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện phương châm hướng về cơ sở, mở rộng đối tượng và phạm vi phổ biến tuyên truyền pháp luật; Tham mưu giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng và triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, sát với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với các đối tượng. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện phổ biến pháp luật và xây dựng đề cương phổ biến những văn bản luật mới ban hành. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, được dư luận xã hội quan tâm, các văn bản luật mới được ban hành. Tham mưu UBND thị xã đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường thực hiện nghiêm túc “Ngày pháp luật” và tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý chi nhánh số 2 An Nhơn thực hiện công tác trợ giúp pháp lý lưu động ở một số xã, phường trên địa bàn thị xã; Rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động; tổ chức tập huấn định kỳ và thường xuyên về nghiệp vụ PBGDPL và kiến thức pháp luật nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật từ thị xã đến các xã, phường.


Thanh Minh - Đài truyền thanh Thị xã An Nhơn  (Cập nhật ngày 03-12-2018)    Các tin liên quan:
  Hội thảo tổng kết Dự án “Vận động và hỗ trợ thực thi quy định cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại Việt Nam, giai đoạn 2” (28-11-2018)
  Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XIII, giai đoạn 2013 – 2018 (16-11-2018)
  Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong truyền thông, tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 (15-11-2018)
  Hội nghị phổ biến thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; Chương trình phát triển 15.000 Hợp tác xã và mỗi xã một sản phẩm (15-11-2018)
  Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 (12-11-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2018
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định
 • Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm năm 2018
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Dịch vụ công trực tuyến
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Luật Việt Nam
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               19
  Số lượt truy cập: 1203723
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp