TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Ngày 17/7/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bình Định, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trương Đình Hy và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát; Cục trưởng và Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; Lãnh đạo Sở Tư pháp, cán bộ chủ chốt của Sở Tư pháp và một số Phòng Tư pháp cấp huyện.

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới theo phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương; ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018 với nội dung trọng tâm là xây dựng hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo. Bộ Tư pháp đã hoàn thành 116/161 nhiệm vụ chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn; đã cắt giảm 49/94 điều kiện kinh doanh; chỉ số cải cách hành chính tăng 2 bậc, xếp thứ 4/19 bộ, ngành; xếp thứ 3/19 bộ, ngành về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử… Về công tác xây dựng pháp luật, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng cho biết, các bộ, ngành địa phương tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình năm 2018, thông qua 07 luật và cho ý kiến 08 dự luật khác; các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành  hoặc ban hành theo thẩm quyền 449 văn bản quy phạm pháp luật, các địa phương đã ban hành 1.272 văn bản QPPL cấp tỉnh, 923 văn bản QPPL cấp huyện, 5.600 văn bản QPPL cấp xã. Về thẩm định, Bộ Tư pháp đã thẩm định 141 dự thảo, 24 đề nghị xây dựng văn bản QPPL, tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan  ngang bộ thẩm định trên 380 dự thảo, các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã thẩm định 3.000 dự thảo. Công tác tổ chức thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật có chuyển biến, đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trương Đình Hy (bên trái hình) và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định 

Cũng theo báo cáo, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện và có nhiều điểm sáng. Bộ Tư pháp đã mở rộng và triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch tại 28 tỉnh/thành phố; đăng ký khai sinh mới cho trên 01 triệu trường hợp, giải quyết gần 2.500 hồ sơ quốc tịch; các địa phương đã giải quyết trên 1.300 trường hợp nuôi con nuôi trong nước, 220 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; các Sở Tư pháp đã cấp trên 263 ngàn phiếu lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cấp trên 1.600 phiếu; Trung tâm Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giải quyết gần 445.000 đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin. Trong 06 tháng đầu năm, các luật sư đã tham gia gần 110.000 việc, nộp thuế gần 118 tỷ đồng; các tổ chức bán đấu giá ở các địa phương đã tổ chức đấu giá thành trên 12.000 cuộc, nộp ngân sách  nhà nước hơn 446 tỷ; Bộ Tư pháp đã giải quyết trên 2.200 yêu cầu ủy thác tư pháp; đàm phán, cấp 08 ý kiến pháp lý cho các hiệp định vay nước ngoài; xây dựng, đàm phán và ký kết 13 Thỏa thuận hợp tác, chương trình, kế hoạch hợp tác, thực hiện những nội dung đã thống nhất tại 20 Bản Thỏa thuận hợp tác đã ký. Lãnh đạo Bộ Tư pháp và các đơn vị đã tiếp 114 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 275 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Các công tác khác của Bộ Tư pháp cũng đạt được những kết quả nhất định.

Để thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 05 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó có nhóm nhiệm vụ về tiếp tục tham mưu, giúp Chính phủ tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật; thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành pháp luật, triển khai kịp thời các Luật, Nghị quyết của Quốc hội mới được ban hành; tiếp tục mở rộng và triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm đăng lý, quản lý hộ tịch…

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến tham luận, thảo luận của  Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền; Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và nhiều Sở Tư pháp qua truyền hình trực tuyến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ngoài việc biểu dương những kết quả đạt được, Bộ trưởng Lê Thành Long thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, bất cập trong chất lượng xây dựng pháp luật khi số văn bản chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp nhận tăng lên, trong đó có nguyên nhân từ trách nhiệm thẩm định của Bộ, ngành Tư pháp. Bộ trưởng cũng phê bình một số lĩnh vực của ngành chưa thực sự chuyển biến, chưa có trọng tâm, trọng điểm; quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc Bộ, với các bộ, ngành chưa thật chặt chẽ… Để khắc phục những hạn chế, giải đáp những vướng mắc trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức pháp chế rà soát lại chương trình công tác theo kế hoạch để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, pháp chế các bộ, ngành cần thực sự quan tâm đến các dự án luật được giao chủ trì. Về tổ chức bộ máy, Bộ trưởng cho biết đang sửa đổi Thông tư 23 nên trong quá trình sắp xếp các phòng, đơn vị thuộc Sở cần bám sát tinh thần Thông tư 23 để tham mưu phù hợp cho chính quyền địa phương. Theo Bộ trưởng, trong ngành Tư pháp có 2 đơn vị sự nghiệp là phòng công chứng và trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Với chủ trương hiện nay, Sở Tư pháp phải tham mưu cho UBND để 2 đơn vị này tự chủ được. Bộ trưởng cũng chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp./.


B.H  (Cập nhật ngày 18-07-2018)    Các tin liên quan:
  Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" (27-06-2018)
  Sở Tư pháp tỉnh Bình Định: Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 (26-06-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định: Ban hành Quyết định công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Tư pháp Bình Định (25-06-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định: Sơ kết công tác bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2018 (05-06-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chứcc họp trực báo công tác tư pháp tháng 5 và triển khai công tác tư pháp tháng 6 năm 2018 (22-05-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Danh bạ điện thoại và Email
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đánh giá trực tuyến
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               22
  Số lượt truy cập: 1160665
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp