TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Trên cơ sở báo cáo của Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp về kết quả thanh tra chuyên ngành đối với Phòng công chứng số 2 tỉnh và hồ sơ, tài liệu thu thập được. Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-TTra đối với phòng công chứng số 2 tỉnh. Tại Kết luận Giám đốc Sở đã nêu những ưu điểm, tồn tại và một số biện pháp xử lý như sau:

Qua công tác thanh tra đối với Phòng công chứng số 2 tỉnh về lĩnh vực hoạt động công chứng; trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và công tác tài chính năm 2017. Nhìn chung, Phòng công chứng số 2 tỉnh thực hiện tương đối tốt; đối với lĩnh vực công chứng đã giải quyết kịp thời cho khách hàng, tình hình thực hiện thu phí công chứng, thu thù lao công chứng và nghĩa vụ nộp ngân sách đúng theo quy định; công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư có lập, quản lý, sử dụng các loại sổ và thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn đúng theo quy định; công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện đảm bảo, người đứng đầu đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, có biện pháp ngăn ngừa không để  công chức, viên chức và người lao động có hành vi tham nhũng; công tác tài chính được thể hiện đầy đủ trên sổ sách kế toán và các chứng từ thu - chi; các hồ sơ đối với các lĩnh vực được thanh tra lưu trữ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp theo trình tự thời gian thuận tiện cho việc tra cứu, đối chiếu.Tuy nhiên, qua công tác thanh tra có một số tồn tại như sau:

1. Đối với lĩnh vực công chứng:

- Chưa thực hiện việc niêm yết công khai danh sách cộng tác viên phiên dịch theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 21 của Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng(Phòng công chứng số 2 tỉnh ký kết 01 hợp đồng đối với cộng tác viên phiên dịch là ông Hoàng Duy Cương - chuyên ngành: Tiếng Anh).

          - Chưa thực hiện việc thống kê tổng số việc công chứng đã thực hiện trong năm là thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

2. Đối với lĩnh vực tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

Ban hành một số văn bản trả lời, hướng dẫn đơn khiếu nại cho đương sự chưa thực hiện đúng theo mẫusố 03-XLĐban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủvề quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

3. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng:

Thực hiện công khai việc phân bổ dự toán ngân sách hàng năm, quyết toán thu chi kinh phí nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc công khai chưa thực hiện đúng theo mẫu quy định ban hành kèm theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

4. Đối với công tác tài chính:

- Một số phiếu thu thù lao công chứng chưa có chữ ký của người lập phiếu, người nộp tiền, thủ quỹ, kế toán và Thủ trưởng đơn vị.

- Đã thực hiện trích khấu hao tài sản cố định nhưng chưa phục vụ cho công tác thu phí, thù lao công chứng số tiền: 23.636.894 đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đoàn thanh tra xét thấy mức độ những tồn tại có thể khắc phục được và hậu quả pháp lý chưa xảy ra, đã nhắc nhở, hướng dẫn, đồng thời yêu cầu Phòng công chứng số 2 tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục để thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, Trưởng phòng công chứng số 2 tỉnh phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc khắc phục những tồn tại gửi đến Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định.Nếu hết thời hạn 30 ngày mà Phòng công chứng số 2 tỉnh chưa khắc phục, giao Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.Đồng thời, Phòng công chứng số 2 tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với công chức, viên chức và người lao động để xảy ra những thiếu sót, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.


Đặng Văn Phú  (Cập nhật ngày 26-06-2018)    Các tin liên quan:
  Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định (26-06-2018)
  Kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động Văn phòng Luật sư Phú Hải (15-06-2018)
  Tiến hành thanh tra hành chính tại Phòng công chứng số 2 tỉnh Bình Định (08-06-2018)
  Kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia Thành phố Quy Nhơn (31-05-2018)
  Giám đốc Sở ban hành Quyết định thanh tra Phòng công chứng số 2 (25-05-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Danh bạ điện thoại và Email
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đánh giá trực tuyến
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 1162100
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp