TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với công tác hành chính tư pháp theo quy định của pháp luật, đồng thời để triển khai Quyết định số 4897/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của tỉnh Bình Định năm 2018; Quyết định số 01/QĐ-STP ngày 02/01/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác của Sở Tư pháp Bình Định năm 2018. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 48/QĐ-STP ngày 11/05/2018 Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định, xác định mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra nhằm kịp thời khắc phục, chấn chỉnh thiếu sót, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở công tác kiểm tra phát hiện những vướng mắc, bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật hộ tịch để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp; góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện đăng ký các sự kiện hộ tịch.Yêu của công tác kiểm tra phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, khách quan, trọng tâm, trọng điểm; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra.

Về nội dung kiểm tra: Đối với Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp sẽ tiến hành kiểm tracông tác đăng ký và quản lý hộ tịch;chứng thực; bồi thường Nhà nước; việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 tại địa phương trong năm 2018.Đối với UBND cấp xã, Sở Tư pháp sẽ tiến hành kiểm tracông tác đăng ký hộ tịch;đăng ký nuôi con nuôi;chứng thực; triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Liên bộ: Tư pháp – Công an – Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại UBND cấp xã.

 Phạm vi kiểm tra: Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định của Sở Tư pháp xác định kiểm tra 02 đơn vị cấp huyện và 06 đơn vị cấp xã của huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn. Cụ thể: Phòng Tư pháp huyện Phù Cát, UBND xã Cát Lâm, UBND xã Cát Sơn, UBND xã Cát Hiệp của huyện Phù Cát; Phòng Tư pháp thị xã An Nhơn,UBND phường Đập Đá, UBND phường Nhơn Thành, UBND xã Nhơn Lộc của thị xã An Nhơn.

Thành phần và thời gian kiểm tra: Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, Lãnh đạo và công chức Phòng Hành chính Tư pháp làm thành viên. Thời gian kiểm tra dự kiến được tiến hành trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2018, số liệu kiểm tra bắt đầu từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

          Ngoài ra, Kế hoạch còn giao cho Phòng Hành chính Tư pháp tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ban hành quyết định thành phần Đoàn kiểm tra; tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết luận kết quả kiểm tra công tác tư pháp tại các địa phương, đơn vị được kiểm tra. Đồng thời yêu cầu Phòng Tư pháp thị xã An Nhơn, Phòng Tư pháp huyện Phù Cát có trách nhiệm báo cáo cho UBND huyện, thị xã về tính chất, nội dung, yêu cầu của việc kiểm tra công tác tư pháp; thông báo cho UBND các xã, phường trên địa bàn được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan để đảm bảo công tác kiểm tra đạt kết quả tốt./.


Trương Hoài Nam  (Cập nhật ngày 14-05-2018)    Các tin liên quan:
  Bỏ sổ hộ khẩu là một chủ trương hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước (24-04-2018)
  Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định (18-04-2018)
  Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Định (09-04-2018)
  Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bình Định (06-04-2018)
  Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 (08-02-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Danh bạ điện thoại và Email
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đánh giá trực tuyến
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 1162091
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp