TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lịch công tác tuần
Danh bạ điện thoại và Email
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Ngày 27/2/2018, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh đã họp để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018; thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì phiên họp

Năm 2017, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, trọng tâm là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và một số văn bản có liên quan; tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng, các cơ quan tư pháp trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, nhiệm vụ về công tác cải cách tư pháp. Trong năm, các cơ quan tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên rõ rệt, không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hoạt động tranh tụng của kiểm sát viên, bào chữa của luật sư và điều hành phiên tòa của hội đồng xét xử; việc công bố các bản án, quyết định của tòa án (trên trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao) được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Công tác bổ trợ tư pháp ngày càng đi vào ổn định, hiệu quả. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tư pháp và thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp cơ bản được đảm bảo.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh cũng đã chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong công tác cải cách tư pháp như: Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán tuy có giảm nhưng chưa nhiều; tỷ lệ án dân sự, hành chính quá hạn luật địnhcòn ở mức cao; công tác thi hành án dân sụ còn nhiều tồn tại nhưng chậm được khắc phục. Chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp trên một số lĩnh vực (luật sư, thừa phát lại…) chưa cao. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một bộ phận cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp còn hạn chế nhất là ở cấp huyện. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp (phòng xét xử, hệ thống truyền hình trực tuyến…) chưa được đầu tư, trang bị.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện có hiệu quả Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021; Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, nhất là giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Kết luận phiên họp, Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đánh giá cao công tác cải cách tư pháp của tỉnh có những bước tiến quan trọng, các cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trong công tác tư pháp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và yêu cầu Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh tiếp tục bám sát chương trình cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, khắc phục những thiếu sót, giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ án, không để xảy ra án oan sai, vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vụ án trọng điểm, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm sát, đảm bảo mọi hoạt động tư pháp thực hiện khách quan, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung có liên quan và giao thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ được phân công để phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về cải cách tư pháp./.


Thanh Chung  (Cập nhật ngày 28-02-2018)    Các tin liên quan:
  Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 (01-03-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức họp trực báo tháng 02 và triển khai công tác tháng 3 năm 2018 (27-02-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định: Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018 (08-02-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (31-01-2018)
  Bình Định: Những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp năm 2017 (25-01-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Dịch vụ công trực tuyến
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Luật Việt Nam
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 1178610
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp