TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Thời gian qua, Sở Tư pháp Bình Định đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với nhiệm vụ xây dựng ngành, đơn vị trong sạch, vững mạnh và các hoạt động chuyên môn của từng đơn vị và trong toàn ngành, đưa công tác tư pháp đi vào chiều sâu và đạt được kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác như:

Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, thực hiện có hiệu quả, tham gia góp ý hầu hết các văn bản luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp, UBND, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc Hội và các ngành chức năng của tỉnh yêu cầu, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định; công tác kiểm tra văn bản QPPL đã kịp thời phát hiện những sai sót và phối hợp với UBND cấp huyện kịp thời khắc phục. Công tác xử lý vi phạm hành chính trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định được thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo luật định và được tổ chức thực hiện nghiêm túc, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, đến nay các vụ việc xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được Sở Tư pháp thẩm định chưa có khiếu nại. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới; từng bước thực hiện xã hội hóa; đã tập trung có trọng tâm, trọng điểm, bám sát đối tượng và đã đạt được hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chuyên mục “pháp luật và đời sống” được liên tục phát sóng hàng tháng trên sóng truyền hình của Đài phát thanh truyền hình Bình Định và ngày càng nâng cao về chất lượng; Công tác hộ tịch được tập trung thực hiện, đã chủ động, kịp thời hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các phòng, đơn vị chuyên môn giải quyết công việc có liên quan đến công dân như: Phòng Hành chính Tư pháp, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, các phòng Công chứng số 1, 2, 3 đã chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ cho công dân, đã giải quyết một lượng lớn yêu cầu của công dân và tổ chức; trang bị máy vi tính cho tư pháp xã thuộc các huyện miền núi, xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang, ven biển, hải đảo. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đã đạt được một số kết quả quan trọng. Việc kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày càng được quan tâm thực hiện. Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc tại các địa phương, đơn vị. Đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh phê chuẩn Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 và phê duyệt điều lệ Hội. Đến nay, Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định đã hoàn tất các thủ tục và đi vào hoạt động. Triển khai thực hiện xong việc chuyển đổi loại hình hoạt động của các Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 22 và khoản 1 Điều 79 Luật Công chứng. Về công tác Bán đấu giá tài sản, đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản; trên cơ sở đó tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các UBND huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đấu giá tài sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan; phối hợp thực hiện chuyên đề về Luật đấu giá tài sản trên chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định thay cho Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh. Công tác hòa giải thương mại đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh  ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại; lồng ghép tuyên truyền về Hòa giải thương mại trong các hội nghị phổ biến văn bản pháp luật của Sở; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đảm nhận việc đăng ký hoạt động hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh; Công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được nâng cao về chất lượng, tập trung vào thực hiện việc tham gia tố tụng với việc ban hành và giao chỉ tiêu tham gia tố tụng cho các trợ giúp viên pháp lý; Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong lĩnh vực quản lý của ngành đã có những tiến bộ đáng kể. Việc thực hiện các nhiệm vụ mới được giao của ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác thanh tra, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cũng được tăng cường, đẩy nhanh tiến độ rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đặc thù và thủ tục hành chính liên thông của địa phương, chuẩn bị bảo đảm các điều kiện cho việc công bố lại tất cả các thủ tục hành chính đặc thù và thủ tục hành chính liên thông của tỉnh.

Để ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp, năm 2017 Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho Sở Tư pháp Bình Định, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017” theo  Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 22/12/2017./.


Kèm theo Quyết định số 2658/QĐ-BTP


B.H  (Cập nhật ngày 11-01-2018)    Các tin liên quan:
  Sở Tư pháp Bình Định được Bộ Tư pháp xếp hạng A (xuất sắc) năm 2017 (11-01-2018)
  Đoàn công tác Bộ Tư pháp về thăm và ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định thiệt hại do cơn bão số 12 (23-11-2017)
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức gặp mặt nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017) (23-10-2017)
  Cụm thi đua số 3 tham gia Giải bóng đá cán bộ Đoàn lần thứ III năm 2017 do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định tổ chức (21-08-2017)
  Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 (khóa XII) của Đảng (04-08-2017)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Danh bạ điện thoại và Email
Tiềm hiểu pháp luật trực tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               24
  Số lượt truy cập: 1097888
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp