TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công và bám sát vào Kế hoạch công tác đã được xây dựng trong năm 2017. Ngay từ đầu năm công chức Phòng Bổ trợ tư pháp đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của mình, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện, nhờ đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nổi bật sau:

Về công tác Luật sư: Tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đã tiếp nhận, thẩm tra, đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư cho 07 cá nhân; cấp giấy đăng ký hoạt động cho 02 Văn phòng Luật sư, 01 chi nhánh Công ty Luật; tiến hành kiểm tra 01 Văn phòng Luật sư. Hiện nay, Đoàn luật sư Bình Định có 43 luật sư thành viên, 03 tập sự hành nghề luật sư; 19 Văn phòng luật sư , 02 Công ty Luật và 02 chi nhánh công ty luật. Trong năm 2017, các tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 367 việc, trong đó: tham gia tố tụng 38 việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 102 việc, trợ giúp pháp lý 227 việc; tổng doanh thu 222.509.100 đồng;  nộp thuế 38.689.983 đồng.

Về công tác Công chứng: UBND tỉnh đã phê chuẩn Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 và phê duyệt Điều lệ Hội. Hiện nay, Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định có 27 hội viên, đã hoàn tất các thủ tục và đi vào hoạt động. Trụ sở của Hội được bố trí tại Sở Tư pháp, địa chỉ 119 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn. Bên cạnh đó, đã thực hiện xong việc chuyển đổi loại hình hoạt động của 09 Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 22 và khoản 1 Điều 79 Luật Công chứng. Thống nhất với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc giao, nhận hồ sơ hợp đồng, giao dịch bất động sản tại các khu công nghiệp và Khu kinh tế Nhơn Hội đã xác nhận và lưu trữ tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cho tổ chức hành nghề công chứng. Trên cơ sở đó, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Ngoài ra, đã tiếp nhận và giải quyết 23 TTHC cho tổ chức và công dân; tiến hành kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động 01 Văn phòng công chứng, tham gia Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp kiểm tra 01 Phòng Công chứng và 02 Văn phòng Công chứng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về công chứng. Kết quả trong năm 2017, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng được 54.479 việc, chứng thực được 108.854 việc; tổng số phí, thù lao công chứng thu được 18.757.142.948 đồng và chứng thực thu được 776.208.144 đồng; nộp ngân sách nhà nước, nộp thuế 3.015.516.496 đồng.

Về công tác Bán đấu giá tài sản: Đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật bán đấu giá tài sản và tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền Luật bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các UBND huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đấu giá tài sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan; thực hiện chuyên đề về Luật đấu giá tài sản trên chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định. Bên cạnh đó, đã thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc chuyển đổi đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Sở Tư pháp; tiến hành rà soát lại đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh, cấp Thẻ cho 11 đấu giá viên; làm việc với UBND các huyện: Phù Cát, Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn để nắm bắt tình hình thực hiện công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn huyện. Ngoài ra, đã tiếp nhận và giải quyết 16 TTHC cho tổ chức và công dân. Trong năm 2017, Các tổ chức bán đấu giá tài sản đã ký kết được 266 hợp đồng; tổng số cuộc bán đấu giá là 814 cuộc (trong đó số cuộc bán đấu giá thành là 801 cuộc); giá khởi điểm 977.601.375.582 đồng, giá bán là 1.151.724.846.541 đồng, tổng phí tham gia đấu giá 2.382.277.500 đồng, tổng phí thu được 2.069.975.694 đồng; tổng tiền đặt trước trong trường hợp không được trả lại là 60.200.000 đồng; nộp ngân sách nhà nước và nộp thuế 260.389.250 đồng.

Công tác hòa giải thương mại: Đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại. Đồng thời đã lồng ghép tuyên truyền về Hòa giải thương mại trong các hội nghị phổ biến văn bản pháp luật của Sở; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đảm nhận việc đăng ký hoạt động hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc báo cáo cho Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung năm 2017, công tác Bổ trợ Tư pháp đã triển khai đồng bộ, kịp thời, chính xác và hoàn thành đúng kế hoạch. Với những kết quả đạt được trong năm 2017, công chức Phòng Bổ trợ tư pháp sẽ tiếp tục đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đồng thời góp phần vào công tác cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước./.


Hồng Nhung  (Cập nhật ngày 30-11-2017)    Các tin liên quan:
  Bộ Tài chính quy định phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp Đấu giá tài sản (22-11-2017)
  Giám đốc sở Tư pháp ban hành Kết Luận thanh tra đối với công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Công Minh (06-11-2017)
  Đoàn công tác của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định (26-10-2017)
  Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá và tư vấn Công Minh (24-10-2017)
  Kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động Văn phòng Luật sư Triết và Cộng sự (19-10-2017)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Danh bạ điện thoại và Email
Tiềm hiểu pháp luật trực tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 1097870
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp