TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VBQPPL VÀ QL XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-BTP ngày 27/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh; theo đó, tỉnh Bình Định đã tiến hành thu thập thông tin và tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác kiểm tra và thu thập thông tin cho thấy, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 11 Chi nhánh đã thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, kết quả đăng ký, cung cấp thông tin; từ chối đăng ký; quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánhđã bố trí từ 01 đến 02 cán bộ phụ trách, nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu cấp thiết của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, không để hồ sơ tồn đọng.Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 11 Chi nhánh đã tiếp nhận và giải quyết 19.740 hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Việc thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tính trong 6 tháng đầu năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 11 Chi nhánh đã thu được 921.830.000 đồngphí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; trong đó, đã thực hiện việc trích nộp 50% vào ngân sách nhà nước, còn lại 50% để lại cho đơn vị sử dụng theo đúng quy định. Đối với trường hợp miễn phí đăng ký giao dịch bảo đảm, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 11 Chi nhánh đã căn cứ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủvề chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để thực hiện; 6 tháng đầu năm 2017, trong toàn tỉnh có 2.573hồ sơ được miễn phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

Nhìn chung, Văn phòng đăng ký đất đai sau khi thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn về các điều kiện thực hiện nhưng đã thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác đăng ký giao dịch bảo đảm với bộ máy tổ chức được sắp xếp theo các nhóm chuyên môn và theo từng vị trí công việc chuyên sâu; quy trình giải quyết công việc đã được thực hiện thống nhất, góp phầngiải quyết kịp thời nhu cầu cấp thiết của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, không để hồ sơ tồn đọng; không để xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực này. Văn phòng Đăng ký đất đai cũng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày tiếp nhận, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp tại đơn vị. Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm cho 11 Chi nhánh trực thuộc, nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. Do vậy, trong thời gian qua, chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện thủ tục về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh đã từng bước được cải thiện, dần nâng cao, đảm bảo sự thống nhất trong toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Trong giai đoạn đầu, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai mới bắt đầu đi vào hoạt động theo mô hình mới nên gặp nhiều khó khăn, việc cập nhật thông tin biến động đăng ký thế chấp vào Sổ địa chính điện tử chưa kịp thời; số lượng hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm ngày càng nhiều trong khi số lượng biên chế không đủ đáp ứng yêu cầu công việc đề ra;sự phối hợp trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm giữa Văn phòng công chứng, tổ chức tín dụng, ngân hàng và cơ quan đăng ký còn nhiều bất cập, chưa kịp thời, chưa thống nhất nên trong nhiều trường hợp, hồ sơ đăng ký thế chấp còn tồn tại sai sót, phải hiệu chỉnh nhiều lần, mất nhiều thời gian cho cá nhân, tổ chức và cơ quan đăng ký; ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền cũng chưa thật sự quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng kýgiao dịch bảo đảm cho người dân và tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụcho cán bộ làm công tác này tại địa phương.

Vì vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện rà soát, bố trí, sử dụng cán bộ đảm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện liên quan đến công tác đăng ký giao dịch bảo đảm để bảo đảm biên chế cho Văn phòng Đăng ký đất đai; ngoài ra, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai cần phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong ngành hoặc mở các lớp trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để cơ quan đăng ký cũng như tổ chức, cá nhân, tổ chức tín dụng, ngân hàng,… được học tập, trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời nhằm giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.


Thu Thảo  (Cập nhật ngày 14-11-2017)    Các tin liên quan:
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (10-11-2017)
  Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (09-11-2017)
  Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại Sở Tư pháp về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện (03-11-2017)
  Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Cát (19-10-2017)
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (16-10-2017)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Danh bạ điện thoại và Email
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đánh giá trực tuyến
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               21
  Số lượt truy cập: 1162115
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp