TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-STP ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định về việc thanh tra chuyên ngành về hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Hoài Nhơn. Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra và Hồ sơ thanh tra, ngày 25 tháng 8 năm 2017 Giám đốc Sở Tư pháp ban hành kết luận thanh tra số 08/KL-STP; kết luận thanh tra nêu một số tồn tại qua thanh tra như sau:

-  Lập, quản lý, sử dụng sổ trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm:

          Qua thanh tra, Chi nhánh có lập, quản lý, sử dụng sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấttheo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tuy nhiên việc lập, quản lý, sử dụng sổ của Chi nhánh chưa đúng quy định như: một số cột của sổ chưa ghi đủ nội dung theo mẫu, sổ không có số trang, không đóng dấu giáp lai và không thực hiện khóa sổ cuối năm theo quy định. Ngoài ra, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 30 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016 thì Chi nhánh chưa lập, quản lý, sử dụng sổ tiếp nhận và trả kết quả.

          -  Việc kê khai các thông tin:

          Tại một số đơn yêu cầu đăng ký thế chấp và đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, phần kê khai của các bên ký kết hợp đồng thế chấp và phần kê khai của người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp chưa ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định tại mẫu số 01/ĐKTC, mẫu số 03/XĐK ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMTngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cụ thể như: tại mục tài liệu kèm theo, phương thức nhận kết quả đăng ký chưa ghi đầy đủ các thông tin còn bỏ trống nhưng Chi nhánh vẫn tiếp nhận và thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảmlà thực hiện chưa đúng theo quy định.

-  Thời gian thực hiện quy trình xóa đăng ký thế chấp và đăng ký thế chấp chưa phù hợp:

            Một số hồ sơ thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp, sau đó thực hiện việc đăng ký thế chấp lại nhưng thời gian chứng nhận xóa đăng ký thế chấp và thời gian chứng nhận đăng ký thế chấp lại thể hiện trong hồ sơ đăng ký thế chấp và hồ sơ xóa đăng ký thế chấp có cùng một thời gian là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 31 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMTngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.  

          - Hồ sơ lưu về đăng ký thế chấp:

          Đa số hồ sơ lưu về đăng ký thế chấp chỉ có lưu 01 bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có chứng nhận của cơ quan đăng ký. Còn đơn yêu cầu thế chấp, hợp đồng thế chấp và một số giấy tờ khác có liên quan đến việc thế chấp thì lại lưu vào một hồ sơ khác là thực hiện chưa đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 28 của Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTNMT-BTP ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về lưu hồ sơ đăng ký thế chấp.

          - Phần ghi của cán bộ tiếp nhận và công tác lưu trữ hồ sơ:

          Qua thanh tra, hầu hết đơn yêu cầu đăng ký thế chấp và đơn xóa đăng ký thế chấp phần ghi của cán bộ tiếp nhận có ký tên nhưng chưa ghi rõ họ tên của cán bộ tiếp nhận của Chi nhánh. Hồ sơ lưu trữ đăng ký thế chấp và hồ sơ xóa đăng ký thế chấp lộn xộn, sắp xếp chưa gọn gàng ngăn nắp, khoa học, hồ sơ không theo thứ tự về thời gian khó cho việc thanh tra, kiểm tra, đối chiếu.

          Qua kết luận, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Hoài Nhơn nghiêm túc họp rút kinh nghiệm, đồng thời trong thời gian 30 ngày phải khắc phục những tồn tại và báo cáo bằng văn bản để Sở Tư pháp biết theo dõi./.


Hùng Việt  (Cập nhật ngày 31-08-2017)    Các tin liên quan:
  Thêm một cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh (31-08-2017)
  Thêm một Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định (28-08-2017)
  Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại (28-08-2017)
  Kết quả hơn 08 năm thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 của tỉnh Bình Định (28-08-2017)
  Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành công tác giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tây Sơn (09-08-2017)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Danh bạ điện thoại và Email
Tiềm hiểu pháp luật trực tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               16
  Số lượt truy cập: 1075745
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp