TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Ngày 22/12/2014, Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Qua gần 3 năm thực hiện, các quy định của Thông tư đã góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tư pháp địa phương. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan tư pháp tiếp tục được giao thêm nhiệm vụ mới và có điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ. Do đó, cần phải sửa đổi, bổ sung Thông tư để đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Sở Tư pháp Bình Định tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Thông tư Liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại công văn số 2563/BTP-TCCB ngày 21/7/2017. Theo đó, qua gần 03 năm thực hiện Thông tư Liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, nhìn chung ngành Tư pháp Bình Định đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo chất lượng, đảm bảo bước chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ. Đến nay, bộ máy tổ chức ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở hoạt động ổn định. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Biên chế được giao cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố hiện tại không đảm bảo theo vị trí việc làm so với nhiệm vụ được giao; Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV quy định Sở Tư pháp có quá nhiều phòng chuyên môn trong khi biên chế được giao ít nên việc bố trí nhân sự khó khăn; đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã trong thời gian qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nhưng kể từ ngày 01/01/2016 nhiệm vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài từ Sở Tư pháp chuyển cho UBND cấp huyện; Tư pháp – hộ tịch cấp xã vừa đăng ký hộ tịch, vừa xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch đã mang lại nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; một số cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức tư pháp còn chưa hợp lý, chưa thu hút được cán bộ có trình độ chuyên môn làm công tác tư pháp; tuy cán bộ phụ trách công tác tư pháphuyện, xã đều đã được bố trí nhưng đến naymỗi cán bộ đều phải kiêm nhiệmnhiều công việc, lĩnh vực khác nhaudẫn đến chất lượng công tác tư pháp không cao, khối lượng công việc có liên quan đến công tác tư pháp hiện nay ngày càng tăng nhưng không đủ biên chế nên hầu hết tại các xã chỉ bố trí 01 cán bộ làm công tác tư pháp- hộ tịchvà 01 hợp đồng dẫn đến trách nhiệm không cao.

Thông qua việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, Sở Tư pháp Bình Định đề xuất sửa đổi một số nội dung sau: Ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV theo hướng quy định chức năng, nhiệm vụ đối với cơ quan tư pháp phải tương xứng, phù hợp với biên chế thực tế;Bộ Tư pháp thống nhất với Bộ Nội vụ trên cơ sở vị trí việc làm quy định biên chế cụ thể cho lĩnh vực Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở;Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNVtheo hướng quy định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Trưởng Phòng Tư pháp, và công chức Phòng Tư pháp theo từng nhóm lĩnh vực cụ thể, bảo đảm tính chuyên môn hóa cao trong công việc,quy định rõ hơn trách nhiệm của Công chức Tư pháp – hộ tịchcấp xã; ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ. Theo đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ. Do đó, Thông tư mới thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV đề nghị bỏ chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; đề nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV theo hướng nhập Phòng Hành chính tư pháp và Phòng Bổ trợ tư pháp./.


B.H  (Cập nhật ngày 16-08-2017)    Các tin liên quan:
  Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2017 (09-08-2017)
  Sở Tư pháp Bình Định góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã An Quang, huyện An Lão giai đoạn 2016 -2020 (17-07-2017)
  Những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định (13-07-2017)
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017 (12-07-2017)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 (11-07-2017)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Danh bạ điện thoại và Email
Tiềm hiểu pháp luật trực tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               20
  Số lượt truy cập: 1075749
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp