TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-STP ngày 13 tháng 4 năm 2017 về việc thanh tra hành chính đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định. Sau khi xem xét Báo cáo số 88/BC-ĐTTra, ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp về kết quả thanh tra đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định, ngày 31 tháng 5 năm 2017 Giám đốc Sở Tư pháp ban hành kết luận thanh tra số 04/KL-STP; kết luận thanh tra nêu một số tồn tại qua thanh tra như sau:

- Công tác bán đấu giá tài sản:

Một số hồ sơ bán đấu giá tài sản lưu thiếu các giấy tờ, cụ thể: biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá tài sản; biên bản thanh lý hợp đồng gửi giữ tài sản; các giấy tờ để chứng minh cấp phó được quyền ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản; biên bản bàn giao tài sản cho người mua trúng tài sản đấu giá.

- Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

Qua kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo năm 2016, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định không có tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, qua kiểm tra Trung tâm chưa lập các sổ như: Sổ tiếp công dân, sổ tiếp nhận khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, sổ thụ lý khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Việc thực hiện công tác tiếp công dân của Trung tâm đều ghi chép vào sổ họp của cơ quan và công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Trung tâm theo dõi tại sổ công văn đến và công văn đi của cơ quan.

- Công tác tài chính:

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ thanh toán, quyết toán được ghi chép rõ ràng, đầy đủ đúng quy định; hồ sơ lưu trữ ngăn nắp, gọn gàng thuận lợi cho công tác kiểm tra, đối chiếu. Tuy nhiên, có một số tồn tại nội dung chi chưa thể hiện đúng nguyên tắc tài chính như sau: trên phiếu thu thông báo bán đấu giá trên Đài thanh truyền hình không có chữ ký của người lập phiếu, thủ quỹ, người nộp; một số phiếu chi giỗ tổ Hùng Vương, chi hỗ trợ ngày 8/3, chi ngày thành lập ngành Tư pháp không đưa vào Qũy phúc lợi.

- Công tác phòng, chống tham nhũng:

Qua thanh tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác về phòng, chống tham nhũng như:Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng;thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động công tác tài chính, ngân sách nhà nước; việc công khai, minh bạch trong mua sắm công; việc công khai minh bạch trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan;xây dựng thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng và thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập. Trung tâm có một số tồn tại như sau: Trung tâm có thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản. Tuy nhiên, việc công khai chưa thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và thực hiện công khai tài chính chưa thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC, ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Một số mục kê khai của mẫu kê khai tài sản, thu nhập thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Qua đó, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định phải có biện pháp khắc phục ngay. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, Giám đốc Trung tâm phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót gửi đến Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định.Nếu hết thời hạn 30 ngày mà Trung tâm chưa khắc phục những tồn tại, thiếu sót thì tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật./.     


Hùng Việt  (Cập nhật ngày 09-06-2017)    Các tin liên quan:
  Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành công tác tư pháp cấp xã tại các xã thuộc Thị xã An Nhơn (06-06-2017)
  Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành công tác tư pháp cấp xã tại các xã thuộc huyện Hoài Ân (31-05-2017)
  Việc thực hiện chứng thực giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài (29-05-2017)
  Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định (27-04-2017)
  Sở Tư pháp tham mưu triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 của Thủ tướng Chính phủ (27-04-2017)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Danh bạ điện thoại và Email
Tiềm hiểu pháp luật trực tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               32
  Số lượt truy cập: 1075765
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp