Lịch công tác tuần
Danh bạ điện thoại và Email
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2019
Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2019, Sở Tư pháp Bình Định đã tổ chức cuộc họp công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động khối Văn phòng sở và đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở Sở Tư pháp.
 
  Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019
  Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tuy Phước
Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC tỉnh Bình Định năm 2019. Ngày 13/8/2019, đại diện Sở Tư pháp tham gia cùng Đoàn công tác kiểm tra CCHC của tỉnh tổ chức kiểm tra tại UBND huyện Tuy Phước và UBND xã Phước Thắng. Theo Kế hoạch, Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện kiểm tra và hướng dẫn công tác xây dựng thể chế, cụ thể như công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
  Công bố 02 Thủ tục hành chính mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  Hội thi “Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở”
  Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật
Sáng 13/8/2019, UBND tỉnh Bình Định khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật. Tham dự Hội nghị có gần 300 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật của các cơ quan thống tấn báo chí; giảng viên, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường Đại học, Cao đẳng, THPT; đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp và Đoàn Thanh niên CSHCM các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn chủ trì Hội nghị.
 
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
  Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháo ban hành, liên tịch ban hành
Ngày 09/8/2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 2767/BTP-KTrVB ngày 25/7/2019. Tham gia cuộc họp gồm Lãnh đạo Sở Tư pháp; lãnh đạo các phòng chuyên môn và một số công chức của Sở Tư pháp.
 
  Sở Tư pháp tổ chức góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp và dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
  Góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Lực lượng trị an ở cơ sở
  Góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Lực lượng trị an ở cơ sở
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Hội thảo “Một số định hướng lớn của dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp”
Trong 02 ngày 12-13/8/2019, tại TP. Quy Nhơn, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Một số định hướng lớn của dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp”. Ông Nguyễn Công Hồng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các vị Đại biểu của Quốc hội, các luật gia, chuyên gia, đại biểu đến từ các bộ, ngành ở Trung ương và đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo sở, ngành của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
  Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Việt
  Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
  Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Việt
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Chi Hội Luật gia Sở Tư pháp: Sơ kết công tác Hội Luật gia 6 tháng đầu năm 2019
Ngày 29/7, Chi Hội Luật gia Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội Luật gia 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
  Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp: Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019
  Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019
  Khối Thi đua Nội chính tỉnh Bình Định tổ chức chức Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đặng Thị Hoa Phượng
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Hội nghị phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Ngày 08/8/2019, tại Khách sạn Thanh Bình, TP. Quy Nhơn, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể của tỉnh; thành viên, thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; báo cáo viên pháp luật của tỉnh; lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
 
  Tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 và các vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm
  Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
  Quyền và nghĩa vụ của thành viên, chủ họ theo quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Khối Thi đua Nội chính tỉnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đặng Thị Hoa Phượng
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn phát biểu khai mạc cuộc thi
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội thi
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội thi
 • Các đội tham gia Cuộc thi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Các đội tham gia Cuộc thi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Các đội tham gia Cuộc thi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm 2019 - 2022
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 -2022
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 -2022
 • Sở Tư pháp, Công ty TNHH Vinatex Bồng Sơn tổ chức Lễ kết nghĩa với thôn 3, xã An Quang, huyện An Lão
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019
 • Hội nghị tổng kết công tác Chi hội Luật gia năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 • Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2018
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định
 • Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm năm 2018
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Dịch vụ công trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Tìm hiểu pháp luật truc tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               14
  Số lượt truy cập: 1391666
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp