Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Phần mềm chỉ đạo điều hành
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Công chứng số 3
Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Sở Tư pháp tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng Công chứng số 3
 
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
  Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Thanh tra Sở Tư pháp
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Trực báo công tác tư pháp tháng 11 và triển khai công tác tư pháp tháng 12 năm 2018
Chiều ngày 20 tháng 11 năm 2018, Sở Tư pháp Bình Định tổ chức cuộc họp trực báo tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 năm 2018. Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp gồm có: Các Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
 
  Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
  Hoài Ân: Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính
  Một số điểm mới trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công chức, viên chức của Sở Tư pháp cần quan tâm thực hiện
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Giao lưu các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018
Ngày 13/11/2018, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.
 
  Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
  Tọa đàm hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VBQPPL VÀ QL XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL
Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị góp ý các dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp
Ngày 16/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành phần tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp.
 
  Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
  Kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Hội nghị góp ý dự thảo Nghị quyết và Thông tư do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất hợp tác xã Bình Minh, phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn
Sáng ngày 19/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức cuộc đấu giá là quyền sử dụng đất tại Khu đất hợp tác xã Bình Minh, phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 
  Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
  Kết quả kiểm tra Công ty TNHH Đấu giá tài sản Bắc Nam
  Thêm một cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Chi bộ Văn phòng: Lễ Kết nạp hai Đảng viên mới
Chiều ngày 19/11/2018, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Huỳnh Nhơn đang công tác tại Văn phòng sở.
 
  Khen thưởng nhân dịp tổng kết thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
  Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018
  Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XIII, giai đoạn 2013 – 2018
Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng tỉnh giai đoạn 2013 - 2018. Dự đại hội có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 70 đại biểu điển hình tiên tiến.
 
  Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong truyền thông, tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018
  Hội nghị phổ biến thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; Chương trình phát triển 15.000 Hợp tác xã và mỗi xã một sản phẩm
  Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Danh bạ điện thoại và Email
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đánh giá trực tuyến
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               17
  Số lượt truy cập: 1162110
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp