Sở Tư pháp Bình Định
  
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018
Sáng ngày 20/7/2018, Sở Tư pháp Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2018. Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị gồm có: Lãnh đạo sở, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
 
  Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
  Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh
  Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Bình Định về Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, ngày 14/8/2018, Sở Tư pháp tham gia cùng Đoàn công tác kiểm tra CCHC tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm tra tại huyện Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Quang thuộc huyện Vĩnh Thạnh. Theo Kế hoạch, Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện kiểm tra công tác xây dựng thể chế, cụ thể như công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
 
  Kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Phù Cát
  Kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện An Lão
  Tăng cường các giải pháp cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại huyện Hoài Ân
Sáng ngày 17/8/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 97 đại biểu là công chức Tư pháp – Hộ tịch, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Hoài Ân.
 
  Sở Tư pháp tỉnh Bình Định: Bàn giao nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa và Thể thao
  Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
  Tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại huyện Phù Mỹ
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VBQPPL VÀ QL XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn
Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định; sáng ngày 17/8/2018, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn.
 
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tổ chức góp ý dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam
  Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
  Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 04/2018/TT-BTP và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành Đối với công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt
Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Tư pháp Bình Định, ngày 01 tháng 8 năm 2018, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-STP về việc thanh tra đối với công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt.
 
  Thẩm định dự thảo Quyết định do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo
  Thẩm quyền cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng; trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm
  Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-KTĐNC ngày 09/4/2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định về phối hợp tổ chức các hoạt động thi đua năm 2018; ngày 20/8/2018, Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Bảy (76 tuổi, ở thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn), vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo. Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định và Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, đại diện chính quyền địa phương.
 
  Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức giao lưu bóng đá, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tại huyện Vĩnh Thạnh
  Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
  Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Huyện Phù Mỹ tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cho hội viên Phụ nữ
Chiều 16/8, tại Hội trường UBND huyện, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với Hội Liên hiệp PHụ nữ huyện tổ chức Gameshow “Phụ nữ tìm hiểu Luật giao thông đường bộ”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 13 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tập huấn tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo
  Hội nghị tập huấn tuyên truyền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2018
  Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan địa phương ở khu vực miền Trung
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Danh bạ điện thoại và Email
Tiềm hiểu pháp luật trực tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               15
  Số lượt truy cập: 1113534
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp