Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sở Tư pháp Bình Định góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã An Quang, huyện An Lão giai đoạn 2016 -2020
Ngày 15/7, Sở Tư pháp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tại xã An Quang, huyện An Lão để hỗ trợ 01 bộ máy vi tính góp phần giúp xã An Quang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020.
 
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BNV-BTP
  Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2017
  Những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Hà Nội, Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì; tại điểm cầu Bình Định có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng.
 
  Triển khai cấp số định danh cá nhân trong năm 2017
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố các thủ tục hành chính trên lĩnh vực quốc tịch; nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
Chiều ngày 15/8, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Định đã tổ chức họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp.
 
  Tập huấn kiến thức pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Hoài Nhơn
  Tập huấn kiến thức pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm nòng cốt trên địa bàn huyện Hoài Ân
  69 hòa giải viên và công chức Tư pháp – Hộ tịch ở huyện An Lão được tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VBQPPL VÀ QL XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Sở Công thương
Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh; ngày 15/8/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Sở Công thương.
 
  Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về môi trường tại Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2017
  Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về môi trường tại Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành công tác giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tây Sơn
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 79/QĐ-STP về thanh tra chuyên ngành về hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
 
  Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành công tác giao dịch bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Hoài Nhơn
  Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn việc đào tạo nghề đấu giá, tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá
  Quán triệt một số vấn đề liên quan đến việc nuôi con nuôi
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 (khóa XII) của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 26/6/2017 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chiều ngày 04/8/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Sở Tư pháp.
 
  Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp là con gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)
  Lễ bàn giao nhà tình nghĩa của Khối Thi đua Nội chính tỉnh Bình Định năm 2017
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Công an tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo Khoa học - Thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an tỉnh Bình Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Sáng ngày 07/8/2017 tại thành phố Quy Nhơn, Công an tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo Khoa học - Thực tiễn “Xây dựng phong cách người công an tỉnh Bình Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.Dự Hội thảo, có đồng chí Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Chính trị CAND, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 
  Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý đến khu dân cư
  Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động
  Xác định chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Danh bạ điện thoại và Email
Tiềm hiểu pháp luật trực tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               25
  Số lượt truy cập: 837937
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp