Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2017
Chiều ngày 05/01/2018, Sở Tư pháp tổ chức họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2017 theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 14/9/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại diện cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp; Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM; Trưởng, Phó các phòng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. Thành phần kiểm điểm gồm có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
 
  Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2017 của Sở Tư pháp Bình Định
  Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2017 tại Sở Tư pháp Bình Định
  Bình Định: Tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Hà Nội, Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì; tại điểm cầu Bình Định có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng.
 
  Trợ giúp pháp lý Bình Định một năm nhìn lại
  Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng
  Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, chứng thực
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017 trong toàn quốc
Ngày 26/12/2017, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017.
 
  Hướng dẫn thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
  Kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
  Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VBQPPL VÀ QL XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL
Góp ý dự thảo Nghị định và dự thảo Thông tư về công tác bồi thường nhà nước
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6605/UBND-NC ngày 01/12/2017 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định); ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6665/UBND-NC ngày 06/12/2017 về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).
 
  Những thay đổi quan trọng trong quy hoạch lâm nghiệp
  Kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện Vĩnh Thạnh năm 2017
  Bàn về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Giám đốc sở Tư pháp ban hành Kết Luận thanh tra đối với công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Công Minh
Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-STP ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định về việc thanh tra chuyên ngành đối với công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Công Minh. Theo Kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, sáng ngày 09 tháng 10 năm 2017, Đoàn thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Công ty. Kết thúc thanh tra, Đoàn đã xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trình Giám đốc Sở xem xét kết luận.
 
  Những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế
  Có thêm 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Một số điểm nổi bật trong công tác Bổ trợ tư pháp năm 2017
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tư pháp, ngày 12/01/2018 Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị đồng chí Lê Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở thành viên và đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.
 
  Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
  Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
  Sở Tư pháp tỉnh Bình Định được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào năm 2017
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Hoài Ân: Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên
Ngày 30/11/2017, Phòng Tư pháp huyện Hoài Ân đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tham mưu UBND huyện Hoài Ân tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 100 người là tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
 
  Bình Định tăng cường hoạt động tham gia tố tụng trong trợ giúp pháp lý
  Phù Cát: Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trong trường học
  Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Danh bạ điện thoại và Email
Tiềm hiểu pháp luật trực tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               34
  Số lượt truy cập: 908646
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp