Bộ Tư pháp
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Phát động phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
Sáng ngày 02/6/2017, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017- 2020.
 
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị trực báo công tác Tư pháp tháng 05/2017 và triển khai Chương trình công tác Tư pháp tháng 6 năm 2017
  Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025
  Sở Tư pháp tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Cơ quan an toàn về an ninh trật tự"
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Ngày 25/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 574/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
 
  Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Công khai và không công khai các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia.
  Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP
Ngày 16/6/2017, tại Khách sản Hải Âu (TP Quy Nhơn), Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em cho hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Phòng Tư pháp, Phòng Lao động – Thương bình và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.
 
  Bình Định: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2017 - 2020
  Bộ Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
  UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VBQPPL VÀ QL XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Hoài Ân và thị trấn Tăng Bạt Hổ
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh, ngày 15/6/2017, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Hoài Ân và thị trấn Tăng Bạt Hổ.
 
  Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Phù Cát
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
  Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Ngày 19 tháng 6 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình (sau đây gọi là Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
 
  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2017
  Kết luận Thanh tra hành chính đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định
  Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành công tác tư pháp cấp xã tại các xã thuộc Thị xã An Nhơn
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Đại hội Chi bộ Văn phòng – Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2017 – 2020
Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 và công văn số 13-CV/ĐU ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020, ngày 16 tháng 6 năm 2017, Chi bộ Văn phòng – Kiểm soát thủ tục hành chính tiến hành tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Châu Thị Hương Lan – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
 
  Đại hội Chi bộ Xây dựng, Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Quản lý, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
  Đại hội Chi bộ Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017-2020
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. Dưới đây là một số nội dung đáng lưu ý:
 
  Quy định điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
  Đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với các doanh nghiệp
  Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Giám đốc sở Tư pháp (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Công chứng tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016 -2021
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
 • Đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị phổ biến Bộ Luật Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
 • Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sơ dữ liệu quốc gia về pháp luật tại điểm cầu tỉnh Bình Định
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặt biệt và Luật Qu
 • Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đồng chí Lê Quý Đôn
 • Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền trung và Tây nguyên
 • Đ/c Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp cấp xã năm 2015
 • Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016
 • Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2016
 • Sở Tư pháp Bình Định tham gia giải việt dã năm 2016 do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức
 • Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai công tác năm 2016
 • Đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2015
 • Đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2015
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh tại Hội nghị phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật Hình sự
 • Nguyên Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường về thăm và làm việc tại Bình Định
 • Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khóa V mở tại Bình Định
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               26
  Số lượt truy cập: 820844
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp