Lịch công tác tuần
Danh bạ điện thoại và Email
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp
Sáng ngày 04/9/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp đối với ông Lê Văn Toàn. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trương Đình Hy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thuộc Sở Tư pháp. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.
 
  Sở Tư pháp Bình Định: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/CT/TW của Bộ Chính trị
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức cuộc họp trực báo tháng 8 và triển khai công tác tháng 9 năm 2019
  Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính về xây dựng và hoàn thiện pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật trong 7 tháng đầu năm 2019 tại UBND thị xã An Nhơn
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định, Sở Tư pháp đã tham gia cùng với Sở Nội vụ và các ngành có liên quan thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND thị xã An Nhơn.
 
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp
  Kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tuy Phước
  Công bố 02 Thủ tục hành chính mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Tổ chức trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước
Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định phối hợp với chính quyền địa phương xã Phước Hòa tổ chức đợt Trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở tại thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định.
 
  Tập huấn kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
  Hoài Hải, tổ chức Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý ( PBGDPL-TGPL) tại 02 thôn
  Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại huyện Phù Cát
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6185/UBND-NC ngày 14/10/2019 về góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định) ngày 17/10/2019, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp góp ý đối với dự thảo Quyết định nêu trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở và một số chuyên viên pháp lý của Sở.
 
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức họp góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức họp góp ý dự thảo Luật Thư viện
  Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành tại Văn phòng công chứng Lê Việt Cường
Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Tư pháp Bình Định, ngày 23 tháng 8 năm 2019, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-STP về việc thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng công chứng Lê Việt Cường, thời gian thanh tra bắt đầu từ ngày 03 tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 8 năm 2019 Văn phòng công chứng Lê Việt Cường có công văn số 322/CV-VPCCLVC gửi Sở Tư pháp xin lùi thời gian thanh tra đến ngày 10 tháng 10 năm 2019.
 
  Giám đốc sở Tư pháp ban hành Kết Luận thanh tra đối với Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tuy Phước.
  Kết quả thanh tra chuyên ngành tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Vân Canh
  Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Vân Canh
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội thi Tiếng hát Karaoke năm 2019
Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội thi Tiếng hát Karaoke năm 2019 với sự tham gia của 17 thí sinh đến từ các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc sở.
 
  Hội doanh nhân trẻ tổ chức giải bóng đá doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định
  Chi đoàn Sở Tư pháp thăm và tặng quà em Trần Nguyễn Huy Phát - trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
  Nhân dịp tết Trung thu năm 2019, Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi con công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Liên hoan gia đình văn hóa tỉnh Bình Định lần thứ V – 2019
Ngày 4/10/2019, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức Liên hoan gia đình văn hóa tỉnh Bình Định lần thứ V - 2019.
 
  Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Hội thao (Giải kéo co) Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định năm 2019
  Sở Tư pháp Bình Định kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Sở Tư pháp Đăk Nông
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Champasak (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào)
 • Đồng chí Lê Văn Toàn Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
 • Hội thao (Giải kéo co) Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định năm 2019
 • Hội thao (Giải kéo co) Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định năm 2019
 • Chung kết Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2019 đó là 04 đội thi đến: Huyện Vĩnh Thạnh, huyện Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ và huyện Tuy Phước
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu trao giấy chứng nhận Đội thi đạt giải nhất cho huyện Vĩnh Thạnh
 • Khối Thi đua Nội chính tỉnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đặng Thị Hoa Phượng
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn phát biểu khai mạc cuộc thi
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội thi
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội thi
 • Các đội tham gia Cuộc thi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Các đội tham gia Cuộc thi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Các đội tham gia Cuộc thi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm 2019 - 2022
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 -2022
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 -2022
 • Sở Tư pháp, Công ty TNHH Vinatex Bồng Sơn tổ chức Lễ kết nghĩa với thôn 3, xã An Quang, huyện An Lão
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019
 • Hội nghị tổng kết công tác Chi hội Luật gia năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 • Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2018
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định
 • Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm năm 2018
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Dịch vụ công trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Tìm hiểu pháp luật truc tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               21
  Số lượt truy cập: 1462061
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp