Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Bình Định!
  
Bộ Tư phápVăn bản Trung ươngVăn bản chỉ đạo điều hành của tỉnhTrung tâm DVBĐGTSVăn phòng Thừa phát lại Bình Định
 
 
   
        LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
 
  UBND xã Hoài Hải (Hoài Nhơn): Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
  Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Cần quy định cụ thể hơn đối với việc chuyển giới
  Góp ý Dự thảo BLDS (sửa đổi): Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Huyện Tuy Phước, Bình Định: Nâng cao nhận thức pháp luật cộng đồng
Năm 2014, nhờ tăng cường đưa pháp luật về cơ sở và sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, hội đoàn thể và các địa phương, công tác phối hợp, phổ biến pháp luật tại Tuy Phước có nhiều chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cộng đồng.
 
  Tham gia phiên tòa giả định tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát
  Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh: Tỷ lệ hòa giải thành đạt 80,5%
  Toàn tỉnh có 338 báo cáo viên và 1.559 tuyên truyền viên pháp luật
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nội dung tham gia góp ý Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Nhằm đảm bảo dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân sau khi được Quốc hội thông qua và đưa vào áp dụng trong thực tiễn mang tính khả thi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn hiện nay. Qua nghiên cứu dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo cần quy định bổ sung, làm rõ một số nội dung của Luật này với các vấn đề sau:
 
  Cần quy định cụ thể hơn về nguyên tắc áp dụng pháp luật giữa Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
  Đoàn công tác Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp Bình Định
        HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG SỞ
Chi đoàn Sở Tư pháp: Tổ chức giao lưu với Chi đoàn xã Nhơn Hải
Nằm trong chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng tháng thanh niên và và thực hiện kế hoạch tổ chức chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 – 26.3.2015) của BCH đoàn xã Nhơn Hải, ngày 22.3.2015, BCH Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tham gia các hoạt động giao lưu, gặp gỡ với Đoàn viên Chi đoàn xã Nhơn Hải.
 
  Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Khối Nội chính mở rộng năm 2015
  Sở Tư pháp Bình Định kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
  Hội nghị phát động phong trào và ký giao ước thi đua năm 2015 Khu vực duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên
        HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở triển khai thí điểm, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra, ngày 08 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/QÐ-TTg về việc phê duyệt Ðề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.
 
  Hướng dẫn chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dùng
  Quy định đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam theo quy định tại Nghị định 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Bình Định: Ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
        HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Hội nghị tập huấn Luật Công chứng năm 2014, Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT và Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
Ngày 16/01/2015, Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Công chứng năm 2014, Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.
 
  Bộ Tư pháp: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2014
  Bộ Tư pháp: Khảo sát và tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa pháp lại trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Tìm hiểu pháp luật: Những nội dung cơ bản về chế định Thừa phát lại
        HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Quyết định phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày 13/02/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, UBND tỉnh Bình Định sẽ tiến hành rà soát 07 nhóm thủ tục hành chính (gồm 26 thủ tục hành chính) trong 07 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 05 sở, ban, ngành. Cụ thể:
 
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh
  Kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
  Quy trình công bố, công khai thủ tục hành chính theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA SỞ
Công chức thanh tra chuyên ngành được hưởng chế độ bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày
Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.
 
  Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập
  Một số điểm mới của luật xử lý vi phạm hành chính
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TƯ PHÁP
Trợ giúp pháp lý cho các thôn xã An Hòa: Để pháp luật đến với người dân miền núi
Thực hiện Kế hoạch trọng tâm của UBND tỉnh về công tác tư pháp năm 2015, trong đó có hoạt động về trợ giúp pháp lý (TGPL), từ ngày 13 tháng 3 năm 2015, Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước Tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức đợt TGPL lưu động tại các thôn của xã An Hòa, huyện An Lão. Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, ngoài các hoạt động TGPL lưu động tại địa phương, tối ngày 12/3 Đoàn TGPL lưu động của tỉnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật tại thôn Long Hòa, xã An Hòa. Về tham dự buổi sinh hoạt có trên 70 người là Hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Các Báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã báo cáo một số nội dung pháp luật liên quan đến các lĩnh vực pháp luật về TGPL, đi sâu vào chuyên đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình.
 
  UBND xã Hoài Hải (Hoài Nhơn): Hội nghị triển khai công tác Tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2015
  Đại hội Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định khoá IV, nhiệm kỳ 2015-2018
  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh: Thực hiện trên 2000 vụ việc Trợ giúp pháp lý
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá mở rộng Khối Nội chính năm 2015
 • Khối thi đua các tỉnh duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm
 • Đồng chí Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định, Trưởng Khu vực thi đua Ký vào sổ giao ước thi đua năm 2015
 • Đồng chí Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định, Trưởng Khu vực thi đua phát biểu Hội nghị
 • Đồng chí Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định, Trưởng Khu vực thi đua tặng hoa cho các đồng chí CC, VC Sở Tư pháp Quảng Trị biểu diễn Văn nghệ trước khi vào Hội nghị
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Cục THADS tỉnh
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện KSND tỉnh
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Tòa án nhân dân tỉnh
 • Đồng chí Mai Thanh Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, chỉ đạo Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thao Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPBGDPL tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2014
 • Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPBGDPL phát biểu Hội nghị triển khai công tác năm 2015
 • Đồng chí Lê Văn Toàn - GĐ Sở TP, Phó Chủ tịch thường trực HĐPBGDPL tỉnh phát biểu Hội nghị triển khai công tác năm 2015
 • HN triển khai công tác PBGDPL năm 2015
 • Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2015 ngày 15/01/2015
 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp
 • Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen cho các cá nhân và tập thể ngành Tư pháp
 • Đồng chí Lê Văn Toàn Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
 • Đồng chí Hồ Quốc Dũng Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
 • Đồng chí Hà Hùng Cường Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
 • Đồng chí Hà Hùng Cường Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thăm và làm việc tại Sở Tư pháp
 • Phó Giám đốc Châu Thị Hương Lan phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn Luật Công chứng
 • Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khu vực khối cơ quan tư pháp các tỉnh duyên hải miền trung - tây nguyên năm 2014
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế khu vực nam trung bộ và tây nguyên năm 2014
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác XLVPHC-KSTTHC
 • Hưởng ứng ngày pháp luật năm 2014
 • Đại Hội Chi Đoàn Sở TP
 • Hội thi Văn nghệ Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • HN triển khai tư pháp 20148
 • HN trien khai tu phap 20147
 • HN trien khai tu phap 20146
 • HN trien khai tu phap 20145
 • HN trien khai tu phap 20144
 • HN trien khai tu phap 20143
 • HN trien khai tu phap 20142
 • HN trien khai tu phap 20141
 • HN trien khai tu phap 2014
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
     LIÊN KẾT WEB
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               8
  Số lượt truy cập: 115751
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772 - Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp