Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Bình Định!
  
Bộ Tư phápVăn bản Trung ươngVăn bản chỉ đạo điều hành của tỉnhTrung tâm DVBĐGTS
 
 
   
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Lễ ra quân năm An toàn giao thông 2015
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh Bình Định, chiều ngày 20 tháng 01 năm 2015, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định phối hợp với Sở GTVT, Ban ATGT thành phố Quy Nhơn tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2015. Đồng chí Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và kêu gọi phát động. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cùng hơn 1000 quân nhân, công chức, viên chức, sinh viên... trên địa bàn tỉnh.
 
  Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh
  Ban hành thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " trên địa bàn tỉnh
  Chính phủ chỉ đạo công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kết quả công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bình Định
Trong năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận góp phần quan trọng trong việc xây dựng thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
 
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
  Rà soát các văn bản pháp luật có quy định yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trái với Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ
  Thừa kế nhà ở và những bất cập trong việc thực hiện quyền sở hữu
        HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG SỞ
Bình Định: Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh t ế - xã hội năm 2015
Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015, ngày 08/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; lực lượng vũ trang các cụm, khối thi đua các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau:
 
  Sở Tư pháp Bình Định: Dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của khối thi đua nội chính tỉnh bình định năm 2014 và ký giao ước thi đua năm 2015
  Bình Định: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2015
  Bộ Tư pháp: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015
        HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở triển khai thí điểm, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra, ngày 08 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/QÐ-TTg về việc phê duyệt Ðề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.
 
  Hướng dẫn chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dùng
  Quy định đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam theo quy định tại Nghị định 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Bình Định: Ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
        HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Hội nghị tập huấn Luật Công chứng năm 2014, Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT và Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
Ngày 16/01/2015, Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Công chứng năm 2014, Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.
 
  Bộ Tư pháp: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2014
  Bộ Tư pháp: Khảo sát và tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa pháp lại trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Tìm hiểu pháp luật: Những nội dung cơ bản về chế định Thừa phát lại
        HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
 
  Kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
  Quy trình công bố, công khai thủ tục hành chính theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
  Mô hình thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA SỞ
Công chức thanh tra chuyên ngành được hưởng chế độ bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày
Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.
 
  Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập
  Một số điểm mới của luật xử lý vi phạm hành chính
        HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
Hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
Ngày 21/11/2014, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 4800/BTP-BTTP hướng dẫn việc thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác này sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.
 
  Hoài Ân: Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật
  Hội nghị tập huấn người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
  Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Chi hội người khuyết tật huyện Vân Canh
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2015 ngày 15/01/2015
 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp
 • Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen cho các cá nhân và tập thể ngành Tư pháp
 • Đồng chí Lê Văn Toàn Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
 • Đồng chí Hồ Quốc Dũng Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
 • Đồng chí Hà Hùng Cường Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
 • Đồng chí Hà Hùng Cường Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thăm và làm việc tại Sở Tư pháp
 • Phó Giám đốc Châu Thị Hương Lan phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn Luật Công chứng
 • Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khu vực khối cơ quan tư pháp các tỉnh duyên hải miền trung - tây nguyên năm 2014
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế khu vực nam trung bộ và tây nguyên năm 2014
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác XLVPHC-KSTTHC
 • Hưởng ứng ngày pháp luật năm 2014
 • Đại Hội Chi Đoàn Sở TP
 • Hội thi Văn nghệ Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • HN triển khai tư pháp 20148
 • HN trien khai tu phap 20147
 • HN trien khai tu phap 20146
 • HN trien khai tu phap 20145
 • HN trien khai tu phap 20144
 • HN trien khai tu phap 20143
 • HN trien khai tu phap 20142
 • HN trien khai tu phap 20141
 • HN trien khai tu phap 2014
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
     LIÊN KẾT WEB
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 68124
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772 - Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp