Chủ nhật, 26/10/2014

THÔNG BÁO - NIÊM YẾT

Danh sách cấp phiếu LLTP tháng 10/2014
( 03.03.14 )

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Tài liệu góp ý Dự thảo, ngày 29/9/2014
( 27.08.14 )
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại
( 06.06.14 )

LỚP ĐẠI HỌC LUẬT

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định
( 08.08.14 )
Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V
( 17.08.12 )

Liên kết website

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_counterHôm nay272
mod_vvisit_counterTất cả371913
Bình Định: Những kết quả bước đầu trong công tác triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh
Thứ năm, 28 Tháng 2 2013 09:00
Thực hiện các văn bản chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội, Bộ chính trị, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Định đã xác định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận:
Tỉnh ủy Bình Định, HĐND, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành các Chỉ thị số 28-CT/TU, Quyết định số 01/QĐ-HĐND và Quyết định số 199/QĐ-UBND để triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Bình Định. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh gồm 9 thành viên do Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng và Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Tổ giúp việc.
Ngày 24/01/2013, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam - Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với hơn 200 đại biểu nhằm quán triệt tinh thần việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương, tỉnh để các ngành, các cấp trên địa bàn của tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng nội dung, yêu cầu, phạm vi và tiến độ đã đề ra.
Đến nay, đã có 100% các sở, ban, ngành (kể cả các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn của tỉnh) và 11 huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng Kế hoạch triển khai và tiến hành công tác tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Cổng thông tin điện tử của 11 huyện, thị xã, thành phố để nhân dân tiếp thu, nghiên cứu và tham gia góp ý trực tiếp. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, 11 Đài truyền thanh cấp huyện đã mở chuyên mục Tìm hiểu và Lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với thời lượng từ 15 - 30 phút/ngày để giới thiệu các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và tham gia./.
♦ Hồ Mỹ Ngọc Chân
 

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN