Thứ tư, 22/10/2014

THÔNG BÁO - NIÊM YẾT

Danh sách cấp phiếu LLTP tháng 10/2014
( 03.03.14 )

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Tài liệu góp ý Dự thảo, ngày 29/9/2014
( 27.08.14 )
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại
( 06.06.14 )

LỚP ĐẠI HỌC LUẬT

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định
( 08.08.14 )
Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V
( 17.08.12 )

Liên kết website

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_counterHôm nay458
mod_vvisit_counterTất cả369459
Bình Định: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
Thứ năm, 07 Tháng 2 2013 09:20
In
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, năm 2013, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù như: Người dân ở các vùng dân tộc thiểu số thuộc các huyện miền núi; ngư dân các huyện, thành phố ven biển trong tỉnh; người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; nạn nhân bạo lực gia đình; người tàn tật; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị phạt tù được hưởng án treo.
Trong năm 2013, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và cấp huyện; cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Trình UBND cùng cấp quyết định kiện toàn Hội đồng, Tổ giúp việc, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức có thành tích tiêu biểu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng và tạo điều kiện để báo cáo viên pháp luật thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật;thực hiện và tạo điều kiện về kinh phí nhằm bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao; thực hiện các chương trình, đề án và kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật; thực hiện và chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại Điều 28, Điều 34 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc thực hiện “Ngày pháp luật” theo Quyết định số 2824/QĐ-CTUBND ngày 06/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh;lập kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 687/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 13/12/2012 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.
UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh: Thực hiện các nhiệm vụ như:Ban hành theo thẩm quyền chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo thẩm quyền và chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ này đối với tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân theo quy định của pháp luật;tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật;thực hiện và tạo điều kiện về kinh phí nhằm bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao;chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn cấp huyện thực hiện trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại Điều 28 và Điều 34 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc thực hiện “Ngày pháp luật” theo Quyết định số 2824/QĐ-CTUBND ngày 06/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh;Trực tiếp hoặc chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù quy định tại Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 22 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;lập Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 687/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định ngày 13/12/2012 Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.
Kế hoạch phân cụ thể trách nhiệm của các cơ quan trong việc tham mưu và giúp UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện và phổ biến các văn bản luậtnhư: Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Phòng, chống tham nhũng (đã đượcsửa đổi, bổ sung năm 2007 và 2012), Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, Luật Quảng cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012),… 
Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan khác căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể của cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 cho phù hợp; định kỳ 6 tháng, cuối năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).
UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh./.
♦ MC
 

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN