Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lờiBộ Tư phápVăn bản Trung ươngVăn bản chỉ đạo điều hành của tỉnhTrung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình ĐịnhTrung tâm DVBĐGTSVăn phòng Thừa phát lại Bình ĐịnhDich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyếnHỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIEPĐánh giá trực tuyến
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2016
Ngày 30/11/2016, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 37/KH-STP về đánh giá công chức, viên chức, người lao động năm 2016 trên cơ sở Hướng dẫn số 1524/HD-SNV ngày 03 tháng 12 năm 2015 về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 1687/SNV-CCVC ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Sở Nội vụ V/v triển khai thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Theo kế hoạch:
 
  Tư pháp Bình Định: Ban hành Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2016
  Ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp Bình Định
  Tăng cường cung cấp thông tin lên Website của Sở Tư pháp
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Tư pháp phối hợp với bưu điện Bình Định bàn giải pháp tăng cường triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến ( gọi là Đề án) và Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch trực tuyến, Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh Bình Định đã ký thỏa thuận về việc chuyển phát hồ sơ yêu cầu và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch bưu chính, và triển khai thực hiện trong năm 2016.
 
  Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp
  Kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho một số trường hợp đặc biệt
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng Biên giới, Hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn huyện Phù Cát
UBND huyện Phù Cát vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng Biên giới, Hải đảo giai đoạn 2013-2016”.
 
  Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016
  Công nhận 147 người là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
  UBND TP. Quy Nhơn tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VBQPPL VÀ QL XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL
Tập huấn chuyên sâu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, An Lão và Phù Mỹ
Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4246/QĐUBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định và hưởng ứng ngày Pháp luật Nước cộng hòa XHCN Việt Nam, vừa qua Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, An Lão và Phù Mỹ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.
 
  Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016
  Kết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016
  Tây Sơn: Phát hiện trên 100 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị
Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 35/KH-STP về thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.
 
  Sở Tư pháp Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
  Một số quy định về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
  Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Sở Tư pháp Bình Định
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2013”
Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2013”. Sau 8 tháng phát động và triển khai (bắt đầu từ tháng 4/2016 và kết thúc vào tháng 11/2016) Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2013” do Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức đã nhận được 10.088 bài dự thi của 11 đơn vị huyện, thị, thành Hội và 05 cơ sở Hội Khối 487.
 
  Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bình Định lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021
  Sở Tư pháp cùng với các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua nội chính tỉnh trao nhà “Đại đoàn kết”
  Sở Tư pháp Bình Định nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhan
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Một số quy định về đăng ký thuế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Ngày 23/6/2016, Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gọi là Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT) thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/11/2011 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT có 3 chương với 41 điều, gồm một số nội dung cơ bản sau:
 
  Học viện Tư pháp tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật cho các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên
  Kết quả xét thi đua, khen thưởng năm 2016 của Sở Tư pháp Bình Định
  Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đồng chí Lê Quý Đôn
 • Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặt biệt và Luật Qu
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
 • Đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị phổ biến Bộ Luật Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015
 • Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khóa V mở tại Bình Định
 • Nguyên Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường về thăm và làm việc tại Bình Định
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh tại Hội nghị phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật Hình sự
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 • Đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016
 • Đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2015
 • Đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2015
 • Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai công tác năm 2016
 • Sở Tư pháp Bình Định tham gia giải việt dã năm 2016 do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức
 • Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2016
 • Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016
 • Đ/c Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp cấp xã năm 2015
 • Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền trung và Tây nguyên
 • Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sơ dữ liệu quốc gia về pháp luật tại điểm cầu tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
     LIÊN KẾT WEB
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 726795
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp