Bộ Tư phápVăn bản Trung ươngVăn bản chỉ đạo điều hành của tỉnhTrung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình ĐịnhTrung tâm DVBĐGTSVăn phòng Thừa phát lại Bình Định
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc Hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
Chiều ngày 11 tháng 7 năm 2016, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành Nghị quyết 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bình Định, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn chủ trì hội nghị.
 
  Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016
  UBND tỉnh Bình Định: Hội nghị phổ biến Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật Hình sự
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
215 hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh trên địa bàn huyện Vân Canh được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Ngày 15/6, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 215 đại biểu là hội viên các hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Vân Canh.
 
  Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 200 hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến bình trên địa bàn huyện Phù Mỹ
  Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  UBND tỉnh Bình Định: Hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày 01 tháng 6 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Theo đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung và thay thế một số quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt.
 
  Một số khó khăn, vướng mắc trong áp dụng, thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Thanh tra tỉnh: Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra tỉnh tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2014 và năm 2015
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
Thực hiện Chương trình công tác của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bình Định năm 2016, sáng ngày 25/7/2016 Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Văn Toàn - Bí thư Đảng uỷ Sở, Giám đốc sở, tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Tiến Minh, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra 2, UBKT Tỉnh uỷ Bình Định, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng Bộ Sở Tư pháp.
 
  Sở Tư pháp Bình Định: Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng và phân công Phụ trách Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
  Đại Hội Chi hội Luật gia Sở Tư pháp Bình Định khóa 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Sở Tư pháp Bình Định: Công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở Tư pháp
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Bộ Tư pháp triển khai khảo sát, đánh giá thực trạng các thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến nuôi con nuôi, thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thực hiện Quyết định số 159/QĐ-BTP ngày 02/02/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó có nhiệm vụ tham mưu xây dựng và đề xuất sáng kiến cải cách nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến nuôi con nuôi, thừa phát lại. Ngày 25/7/2016, tại Sở Tư pháp Bình Định, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp nhằm nắm bắt thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), quy định có liên quan đến nuôi con nuôi, thừa phát lại trên địa bàn tỉnh và toạ đàm lấy ý kiến đối với đề xuất sáng kiến cải cách nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan của 02 lĩnh vực này. Thành phần tham dự làm việc gồm: Các thành viên Đoàn công tác Bộ Tư pháp, lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp; đại diện: Văn phòng Thừa phát lại Bình Định, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Uỷ ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn.
 
  Sở Tư pháp Bình Định: Triển khai dịch vụ Đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  Bình Định: Ban hành Kế hoạch kiểm tra về công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh
  Sở Tư pháp Bình Định và Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu điện
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA
Tổ chức công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch tại tỉnh Bình Định
Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-HTQTCT ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, ngày 19 tháng 7 năm 2016 tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hộ tịch tại tỉnh Bình Định.
 
  Năm 2016, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở 12 cơ quan, đơn vị, địa phương
  Công an tỉnh: Tăng cường công tác thi hành pháp luật trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính
  6 tháng đầu năm 2016: Thanh tra Sở Giao thông vận tải xử lý vi phạm hành chính hơn 800 trường hợp
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TƯ PHÁP
Ban điều hành đề án 02/1133 phối hợp với Trung tâm trợ pháp lý tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật ở 6 thôn trên địa bàn Thị trấn tuy phước
Thực hiện kế hoạch số 17, ngày 02/5/2016 của Ban điều hành đề án 02/1133 về thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. Vào các tối ngày 16 đến 21/7/2016, Ban điều hành thực hiện Đề án 02-1133 thị trấn Tuy Phước phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Định tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân ở 06 thôn trên địa bàn thị trấn Tuy Phước, với hơn 300 người tham gia buổi tuyên truyền.
 
  Kết quả kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tư pháp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Ân
  Tổ chức vòng sơ loại Hội thi “Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012”
  Một số quy định mới về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh tại Hội nghị phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật Hình sự
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 • Đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016
 • Đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2015
 • Đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2015
 • Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai công tác năm 2016
 • Sở Tư pháp Bình Định tham gia giải việt dã năm 2016 do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức
 • Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2016
 • Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016
 • Đ/c Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp cấp xã năm 2015
 • Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền trung và Tây nguyên
 • Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thị viết \
 • Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thị viết \
 • Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thị viết \
 • Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thị viết \
 • Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sơ dữ liệu quốc gia về pháp luật tại điểm cầu tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
 • Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn phát biểu Hội nghị góp ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), được tổ chức tại Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh
 • Bà Nguyễn Thanh Thụy – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị góp ý kiến dự án Luật Trưng cầu ý dân
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Ngô Đông Hải đọc thư chức mừng đến ngành Tư pháp
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp
 • Phó Giám đốc Châu Thị Hương Lan phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (20/8/1945 - 28/8/2015)
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định, phát biểu tại cuộc họp
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Hộ tịch tại điểm cầu Bình Định
 • Buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp về kiểm tra tình hình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 tại Bình Định
 • Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
 • Lễ kết nạp Đảng viên Nguyễn Thị Kim Châu
 • Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020
 • Lễ trao giả toàn đoàn cho Hội thi Văn nghệ: Nhất - Sở Tư pháp Bình Định, Nhì - Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam, Ba - Cục Thi hành án dân sự Kon Tum (tính từ trái sang phải)
 • Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Bình Định tham gia Hội thi Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên năm 2015
 • Đồng chí Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tham gia góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá mở rộng Khối Nội chính năm 2015
 • Khối thi đua các tỉnh duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm
 • Đồng chí Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định, Trưởng Khu vực thi đua Ký vào sổ giao ước thi đua năm 2015
 • Đồng chí Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định, Trưởng Khu vực thi đua phát biểu Hội nghị
 • Đồng chí Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định, Trưởng Khu vực thi đua tặng hoa cho các đồng chí CC, VC Sở Tư pháp Quảng Trị biểu diễn Văn nghệ trước khi vào Hội nghị
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Cục THADS tỉnh
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện KSND tỉnh
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Tòa án nhân dân tỉnh
 • Đồng chí Mai Thanh Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, chỉ đạo Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thao Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu Hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPBGDPL tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2014
 • Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPBGDPL phát biểu Hội nghị triển khai công tác năm 2015
 • Đồng chí Lê Văn Toàn - GĐ Sở TP, Phó Chủ tịch thường trực HĐPBGDPL tỉnh phát biểu Hội nghị triển khai công tác năm 2015
 • HN triển khai công tác PBGDPL năm 2015
 • Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2015 ngày 15/01/2015
 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp
 • Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen cho các cá nhân và tập thể ngành Tư pháp
 • Đồng chí Lê Văn Toàn Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
 • Đồng chí Hồ Quốc Dũng Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
 • Đồng chí Hà Hùng Cường Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Đánh giá trực tuyến
     LIÊN KẾT WEB
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 639362
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp