Thứ sáu, 24/10/2014

THÔNG BÁO - NIÊM YẾT

Danh sách cấp phiếu LLTP tháng 10/2014
( 03.03.14 )

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Tài liệu góp ý Dự thảo, ngày 29/9/2014
( 27.08.14 )
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại
( 06.06.14 )

LỚP ĐẠI HỌC LUẬT

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định
( 08.08.14 )
Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V
( 17.08.12 )

Liên kết website

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_counterHôm nay59
mod_vvisit_counterTất cả370496
Bình Định: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp" của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, 30 Tháng 5 2011 15:36
Nhằm triển khai thực hiệnQuyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/02/2010 về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và Chỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25/10/2010 “về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3840/UBND-NC ngày 03/11/2010. Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành xây dựng, trình Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Trong thời gian qua, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu giám định ở lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự... hằng năm đều tăng. Tuy nhiên, các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa ổn định, người làm việc không yên tâm, cơ sở vật chất thiếu thốn, trong đó có tổ chức giám định pháp y; đây là lĩnh vực giám định có số lượng trưng cầu nhiều nhất của các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Với môi trường làm việc đặc biệt, trách nhiệm nặng nề nhưng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc đào tạo, tuyển dụng người làm công tác giám định chuyên trách. Công tác giám định tư pháp chưa đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, cho tổ chức và công dân. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp còn nhiều bất cập, tham mưu giúp UBND tỉnh thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan, nhưng thiếu cơ chế phối hợp, trách nhiệm không rõ ràng giữa các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, nhận thức của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giám định tư pháp còn hạn chế, chưa thật sự đầy đủ.
Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác giám định tư pháp trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng và nhu cầu xã hội trong tiến trình cải cách tư pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004 và Nghị định số 67/2005NĐ-CP của Chính phủ năm 2005; Quyết định 258/QĐ-TTg và Chỉ thị số 1958/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về hoạt động giám định tư pháp; UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1035/QĐ-CTUBND ngày 13 tháng 5 năm 2011 ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”của Thủ tướng Chính phủ . Đây là cở sở pháp lý cần thiết để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Nội dung Kế hoạch cơ bản là:
Thống kê, rà soát, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự. Đánh giá nhu cầu giám định ở các lĩnh vực văn hóa, tài chính, kế toán, xây dựng, môi trường và các lĩnh vực khác. Xây dựng hoàn thiện các tổ chức giám định đáp ứng nhu cầu giám định tư pháp cho hoạt động tố tụng và của xã hội; Xây dựng và phát triển đội ngũ người giám định tư pháp đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định, phục vụ đắc lực hoạt động tố tụng trước yêu cầu ngày càng cao của tiến trình cải cách tư pháp; Xây dựng Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động giám định tư pháp giữa Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan.
Hoạt động giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, cơ chế quản lý thiếu tính đồng bộ nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp. Thông qua Kế hoạch, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp sẽ được chặt chẽ, đồng bộ, khắc phục được tình trạng yếu kém trong thời gian qua, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng được nâng lên, giải quyết được nhu cầu giám định tư pháp cho tổ chức và công dân. Đây là cơ sở pháp lý cần thiết để các cơ quan có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp, phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giải quyết được những nhu cầu cấp thiết hiện nay của các cơ quan , tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp. Kế hoạch này được tổ chức triển khai thực hiện từng bước, với những nội dụng , chương trình hành động được cụ thể hóa ở từng giai đoạn nhất định và thời gian triển khai thực hiện cho đến năm 2020. Theo đó, cần có những hình thức tuyên truyền như: Thông qua hội nghị, đăng tin, bài về các hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh lên Trang tin điện tử của Sở Tư pháp và UBND tỉnh. Theo đó, các trưng cầu giám định tư pháp của cơ quan, tổ chức và công dân được các tổ chức giám định tư pháp đáp ứng nhanh chóng, kịp thời và đúng pháp luật sẽ góp phần vào sự ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của địa phương.
 ♦ Đào Văn Hà
 

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN