Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Bình Định!
  
Bộ Tư phápVăn bản Trung ươngVăn bản chỉ đạo điều hành của tỉnhTrung tâm DVBĐGTS
 
 
   
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐPH ngày 12/3/2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Định (viết tắt là Hội đồng), vừa qua, Hội đồng đã kiểm tra công tác PBGDPL tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
 
  Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Hội Luật gia tỉnh: Hội nghị triển khai, tập huấn Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013
  Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chế định chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013: Những quy định mới về đơn vị hành chính và cấp chính quyền địa phương
Chính quyền địa phương là một trong những chế định mới được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua năm 2013 (Hiến pháp năm 2013) trên cơ sở các quy định về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong Hiến pháp năm 1992. Những đổi mới trong chế định này có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo ra cơ chế quản lý Nhà nước phù hợp, tương xứng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước ở địa phương. Trong chế định chính quyền địa phương, quy định về đơn vị hành chính và cấp chính quyền địa phương là những quy định thể hiện rõ nét nhất những điểm đổi mới đó.
 
  Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị chấn chỉnh trình trạng lạm dụng về bản sao chứng thực
  Giá trị nguồn tài liệu lưu trữ đối với việc nghiên cứu nâng cao chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật
        HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG SỞ
Sở Tư pháp: Các cháu thiếu nhi rộn ràng, náo nức cùng “Đêm Hội trăng rằm”
Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, tối ngày 06/9/2014, tại hội trường Sở, Chi đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ công chức, viên chức Sở Tư pháp.
 
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2014
  Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định
  Sở Tư pháp Bình Định: Công bố quyết định phân công lãnh đạo phụ trách Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Bình Định: Ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Ngày 09 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 
  Sở Tư pháp tỉnh Bình Định: Triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ lý lịch tư pháp, bản sao hộ tịch và các loại giấy tờ hành chính khác qua hệ thống bưu điện
  Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trong việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước LaHay
  Nghiên cứu, trao đổi: Nên hay không nên công nhận quan hệ hôn nhân của những người cùng giới tính
        HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp: Khảo sát và tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa pháp lại trên địa bàn tỉnh Bình Định
Nhằm đánh giá chính xác kết quả việc tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại đến ngày 31/12/2015 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để báo cáo và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách về chế định thừa phát lại trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
  Tìm hiểu pháp luật: Những nội dung cơ bản về chế định Thừa phát lại
  Kết quả triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Định
  Khai trương Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên tại tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Quy trình công bố, công khai thủ tục hành chính theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ngày 07/02/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTP về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực ngày 24/3/2014. Theo đó, quy trình công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện như sau:
 
  Mô hình thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
  Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Thị xã An Nhơn năm 2014
  Kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2014 tại tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA SỞ
Công chức thanh tra chuyên ngành được hưởng chế độ bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày
Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.
 
  Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập
  Một số điểm mới của luật xử lý vi phạm hành chính
        HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
Hội nghị tập huấn người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
Thực hiện Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014, được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tư pháp, trong hai ngày 13-14/9/2014 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng về chính sách người khuyết tật cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.
 
  Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Chi hội người khuyết tật huyện Vân Canh
  Trợ giúp pháp lý tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
  Cần thống nhất thời hạn niêm yết việc thõa thuận phân chia di sản là quyền sử dụng đất
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Hưởng ứng ngày pháp luật năm 2014
 • Đại Hội Chi Đoàn Sở TP
 • Hội thi Văn nghệ Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • HN triển khai tư pháp 20148
 • HN trien khai tu phap 20147
 • HN trien khai tu phap 20146
 • HN trien khai tu phap 20145
 • HN trien khai tu phap 20144
 • HN trien khai tu phap 20143
 • HN trien khai tu phap 20142
 • HN trien khai tu phap 20141
 • HN trien khai tu phap 2014
     THÔNG BÁO

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp đang được nâng cấp, những thông tin góp ý xin gửi về địa chỉ :

Mail:admin@stp.binhdinh.gov.vn

hoặc ĐT: 0985526848

     VIDEO
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
     LIÊN KẾT WEB
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 9342
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772 - Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tư pháp