Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Bình Định!
  
Bộ Tư phápVăn bản Trung ươngVăn bản chỉ đạo điều hành của tỉnhTrung tâm DVBĐGTS
 
 
   
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Nghiên cứu, trao đổi: Cần xác định đúng đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
Theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trước đây và nay là Luật Xử lý vi phạm hành chính, về nguyên tắc xử lý hành chính thì cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Vì vậy, việc xác định đối tượng có hành vi vi phạm để lập biên bản vi phạm làm cơ sở cho việc xử phạt vi phạm hành chính có ý nghĩa hết sức quan trọng.
 
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh: Tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2014
  Tỉnh đoàn – Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định: Tổ chức Hội thi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS trong học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng
  Tổ chức phiên tòa giả định tại xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chính sách mới về hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động
Tại Kỳ họp thứ 6, Khóa XIII ngày 16 tháng 11 năm 2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Việc làm gồm 7 Chương và 62 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật quy định 5 nhóm nội dung chính gồm: hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm. Luật được áp dụng đối với 3 nhóm đối tượng đó là người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc; người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc làm. Với các chính sách mới về việc làm, Luật thực sự góp phần giải quyết một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người đó là việc làm, đặc biệt là việc làm cho người nghèo và người yếu thế trong xã hội. Trong đó, chính sách hỗ trợ tạo việc làm là một chính sách quan trọng, giải quyết trực tiếp các vấn đề liên quan đến việc làm là nhu cầu, chất lượng và tính ổn định của việc làm. Chính sách hỗ trợ tạo việc làm được quy định tại Chương II với 14 Điều gồm hỗ trợ tín dụng tạo việc làm; hỗ trợ chuyển dịch việc làm đối với người lao động ở khu vực nông thôn; chính sách việc làm công và chính sách hỗ trợ khác.
 
  Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  Chính sách tinh giản biên chế
  Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự
        HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG SỞ
Giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Định
Để giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu tích đống của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ của địa phương, ngày 04/7/2014, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Theo đó:
 
  Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khu vực khối cơ quan tư pháp các tỉnh Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên năm 2014
  Sở Tư pháp: Các cháu thiếu nhi rộn ràng, náo nức cùng “Đêm Hội trăng rằm”
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2014
        HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Hướng dẫn chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dùng
Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại thông tư số 20/2010/BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ và Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, ngày 18/9/2014 Bộ Tư pháp đã có văn bản số 3956/BTP-HCQTCT Hướng dẫn chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dùng, như sau:
 
  Quy định đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam theo quy định tại Nghị định 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Bình Định: Ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
  Sở Tư pháp tỉnh Bình Định: Triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ lý lịch tư pháp, bản sao hộ tịch và các loại giấy tờ hành chính khác qua hệ thống bưu điện
        HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2014
Vừa qua, tại TP. Quy Nhơn, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Viện Konrad-Adenauer tại Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2014.
 
  Bộ Tư pháp: Khảo sát và tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa pháp lại trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Tìm hiểu pháp luật: Những nội dung cơ bản về chế định Thừa phát lại
  Kết quả triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
Trong năm 2014, UBND tỉnh Bình Định đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ các nội dung theo kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 như sau:
 
  Quy trình công bố, công khai thủ tục hành chính theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
  Mô hình thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
  Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Thị xã An Nhơn năm 2014
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA SỞ
Công chức thanh tra chuyên ngành được hưởng chế độ bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày
Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.
 
  Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập
  Một số điểm mới của luật xử lý vi phạm hành chính
        HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
Hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
Ngày 21/11/2014, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 4800/BTP-BTTP hướng dẫn việc thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác này sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.
 
  Hoài Ân: Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật
  Hội nghị tập huấn người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
  Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Chi hội người khuyết tật huyện Vân Canh
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khu vực khối cơ quan tư pháp các tỉnh duyên hải miền trung - tây nguyên năm 2014
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế khu vực nam trung bộ và tây nguyên năm 2014
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác XLVPHC-KSTTHC
 • Hưởng ứng ngày pháp luật năm 2014
 • Đại Hội Chi Đoàn Sở TP
 • Hội thi Văn nghệ Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • HN triển khai tư pháp 20148
 • HN trien khai tu phap 20147
 • HN trien khai tu phap 20146
 • HN trien khai tu phap 20145
 • HN trien khai tu phap 20144
 • HN trien khai tu phap 20143
 • HN trien khai tu phap 20142
 • HN trien khai tu phap 20141
 • HN trien khai tu phap 2014
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
     LIÊN KẾT WEB
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 43545
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772 - Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tư pháp