Thứ sáu, 24/10/2014

THÔNG BÁO - NIÊM YẾT

Danh sách cấp phiếu LLTP tháng 10/2014
( 03.03.14 )

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Tài liệu góp ý Dự thảo, ngày 29/9/2014
( 27.08.14 )
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại
( 06.06.14 )

LỚP ĐẠI HỌC LUẬT

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định
( 08.08.14 )
Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V
( 17.08.12 )

Liên kết website

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_counterHôm nay16
mod_vvisit_counterTất cả370453
Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực hoạt động tư pháp cấp xã
Thứ tư, 25 Tháng 8 2010 09:35
Sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân huyện, Công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó có thống kê, đánh giá thực trạng công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã, tính đến 31 tháng 5 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định, như sau:
Cán bộ, công chức Tư pháp-Hộ tịch của 159 xã, phường, thị trấn là:190 công chức chuyên trách. Trình độ chuyên môn: Đại học luật 38 người, trung cấp luật 109 người, đại học-cao đẳng khác 2 người; trung cấp khác 17 người; chưa đào tạo 25 người. Ngoài ra còn hợp đồng lao động 71 người. Có 40/159 xã, phường, thị trấn bố trí được 2 người làm công tác tư pháp, có một số ít xã bố trí 3 người; riêng các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Hoài Ân chưa có xã nào có 2 người làm công tác tư pháp.
Vừa qua lãnh đạo Sở Tư pháp đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tư pháp cấp xã, qua kiểm tra tình hình công tác tư pháp cấp cơ sở và đội ngũ công chức tư pháp nhận thấy, nhiều công chức tư pháp có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu quả; kết quả công tác tư pháp so với trước đây nhiều địa phương có chuyển biến tích cực hơn. Nhưng đánh giá chung công chức tư pháp cấp xã đã quá tải so với nhiệm vụ. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu người, một số công chức tư pháp trình độ chuyên môn hạn chế và yếu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chế độ lương và phụ cấp còn quá thấp, nhất là những cán bộ làm lâu năm thiếu bằng cấp theo quy định, có nơi muốn thay thế lại không có người đủ trình độ, một số ít công chức tư pháp do trình độ chuyên môn hoặc lý do khác mà phục vụ nhân dân chưa tốt, gây phiền hà, tiêu cực… Nhìn chung công tác tư pháp cấp xã nhiều nơi nhất là các xã ở các huyện miền núi, xã chỉ có một người thực hiện công tác tư pháp là hết sức khó khăn, bất cập. Nhiều công chức chưa đầu tư về chuyên môn, nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân;chưa thật yên tâm trong công tác.
Để khắc phục tình hình trên và từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động tư pháp cấp cơ sở, phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Trong bài này xin có một số đề xuất để các cấp ủy, chính quyền tham khảo trong quá trình thực hiện củng cố, xây dựng và thực hiện công tác tư pháp ở xã, phường, thị trấn.
Một là, các cấp ủy, chính quyền có sự nhất trí cao về vai trò, nhiệm vụ của công tác tư pháp ở cơ sở đã được quy định trong các văn bản pháp luật và trong thực tiễn. Thông tư Liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ (viết tắt Thông tư 01) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã (thay thế Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005) trong đó điểm mới là Thông tư đã dành một chương về tư pháp cấp xã, quy định: công tác tư pháp của ủy ban nhân dân xã với 12 nhiệm vụ và quyền hạn, nhiệm vụ của tư pháp cấp xã đã tăng và nặng nề hơn trước nhiều; nội dung này xuất phát từ chủ trương của Đảng ta về cải cách nền hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tư pháp hành chính nói riêng, nhằm tạo thuận lợi cho công dân. Công chức Tư pháp-Hộ tịch tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã. Thông tư 01 còn quy định đối với những xã, phường, thị trấn có khối lượng công việc lớn, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm bố trí đủ cán bộ Tư pháp-Hộ tịch để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Mới đây, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, có chủ trương theo hướng ưu tiên bố trí chức danh Tư pháp-Hộ tịch.
Hai là, tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp đang công tác để có sự sắp xếp,bố trí đúng tiêu chuẩn công chức tư pháp và theo các văn bản, đề án hướng dẫn của cấp trên và phù hợp thực tế của địa phương, theo hướng tăng số lượng công chức;người có trình độ chuyên môn,nghiệp vụ; có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân và hoạt động hiệu quả; những công chức hoạt động không hiệu quả hoặc có vi phạm cần bồi dưỡng, giúp đở hoặc thay thế kịp thời, phù hợp.
Ba là, thường xuyên bồi dưỡng chính trị, tư tưởng,đạo đức,tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; bồi dưỡng về kiến thức pháp luật chung và pháp luật chuyên ngành, trọng tâm bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp trong thời kỳ mới. Thực tế hoạt động tư pháp cấp cơ sở qua kiểm tra và tổng hợp số lượng công chức chưa qua đào tạo còn đông, nhiều công chức chưa cập nhật kịp thời kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; chẳng hạn như hiện nay nhiều công chức Tư pháp cấp xã đang lúng túng trong thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và còn nhiều sai sót ở các lĩnh vực khác; việc sai sót có nhiều lý do,trong đó có sự hạn chế, yếu kém về chuyên môn.
Bốn, Ủy ban nhân dân cấp trên và cấp xã thật sự quan tâm chỉ đạo hoạt động công tác tư pháp, vì công tác tư pháp thực hiện tốt sẽ góp phần trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ủy ban nhân dân,và như quy định của pháp luật công tác tư pháp là nhiệm vụ của Ủy ban nhân cấp xã. Ngoài việc chăm lo củng cố tổ chức, con người thì phải hết sức quan tâm đến chế độ, chính sách cho công chức Tư pháp đảm bảo cho họ yên tâm và có điều kiện cống hiến, thực hiện nhiệm vụ được giao. Kinh phí, phương tiện, điều kiện làm việc cần đầu tư nhiều hơn cho hoạt động tư pháp.
Năm là, đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay theo quy định của pháp luật và yêu cầu công tác tư pháp đòi hỏi hoạt đông tư pháp, công chức Tư pháp-Hộ tịch phải nhanh chóng cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Điều 62 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP quy định: “Ngoài việc lưu trữ hồ sơ chứng thực, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực cần nhập vào máy vi tính các việc chứng thực hợp đồng, giao dịch”hoặc mới đây Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3924/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án “cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch” nhằm mục đích giảm, thống nhất, chuẩn hóa các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch. Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch phải biết sử dụng máy vi tính, tự truy cập mạng internet để in,ấn các biểu mẫu hộ tịch cấp miễn phí cho công dân khi có yêu cầu và theo lộ trình của Đề án bắt đầu từ năm 2015 sẽ thực hiện việc đăng ký qua mạng internet.
Hiện nay đang triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này, hy vọng công tác tư pháp và công chứcTư pháp-Hộ tịch cấp xã sẽ được cấp ủy, chính quyền quan tâm, để công tác tư pháp có sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựngchính quyền cấp cơ sở ngày càng hoạt động hiệu lực và hiệu quả./.
VIỆT CƯỜNG
 

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN