Thứ bảy, 25/10/2014

THÔNG BÁO - NIÊM YẾT

Danh sách cấp phiếu LLTP tháng 10/2014
( 03.03.14 )

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Tài liệu góp ý Dự thảo, ngày 29/9/2014
( 27.08.14 )
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại
( 06.06.14 )

LỚP ĐẠI HỌC LUẬT

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định
( 08.08.14 )
Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V
( 17.08.12 )

Liên kết website

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_counterHôm nay390
mod_vvisit_counterTất cả371539
Những nội dung cơ bản của Nghị định 17/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
Thứ hai, 23 Tháng 8 2010 09:59
Trong những năm qua, pháp luật về bán đấu giá tài sản đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng đối với việc củng cố và phát triển các tổ chức bán đấu giá tài sản ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần vào việc từng bước hoàn chỉnh pháp luật về trình tự, thủ tục bán đấu giá và đáp ứng phần lớn nhu cần của cá nhân, tổ chức trong việc bán đấu giá tài sản; nhất là từ khi có Nghị định 05/2005/NĐ-CP về việc bán đấu giá, tổ chức về hoạt động bán đấu giá đạt được những kết quả đáng kể; số vụ việc ủy quyền bán đấu giá được công khai, minh bạch, tài sản bán đấu giá được cao hơn giá khởi điểm ngày càng tăng, thu ngân sách nhà nước thông qua bán đấu giá tài sản ngày càng lớn, lợi ích của nhà nước, của tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá ngày càng được bảo đảm. Hoạt động bán đấu giá tài sản đã góp phần tích cực cho công tác thi hành pháp luật về thi hành án, pháp luật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước, pháp luật giao dịch bảo đảm và các tài sản của nhà nước, cá nhân, tổ chức có nhu cầu khác.
Song bên cạnh, các văn bản pháp luật về bán đấu giá tài sản chưa hoàn chỉnh, thiếu tính thống nhất và thực tiễn hoạt động bán đấu giá tài sản cũng còn tồn tại nhất định, về nhận thức và thực hiện của các cấp, các ngành chưa được thống nhất cao; một số tổ chức, cá nhân lợi dụng những kẻ hở, bất cập của pháp luật về bán đấu giá tài sản thực hiện những hành vi như thông đồng, dìm giá, bảo kê làm cho các cuộc bán đấu giá thiếu tính khách quan, làm thất thoát tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân gây bức xúc trong xã hội.Trước tình hình thực tế đó, ngày 04/3/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản thay thế Nghị định 05/2005/NĐCP và có hiệu lực ngày 01/7/2010.
Nghị định 17/2010/NĐ-CP, điều chỉnh việc bán đấu giá các loại tài sản theo quy định của pháp luật, như: tài sản thi hành án, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tài sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các loại tài sản khác thuộc diện bắt buộc phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật như tài sản giao dịch bảo đảm, mua bán nợ của các tổ chức tín dụng và quyền khai thác thu phí chợ, …
Những loại tài sản này sẽ được bán đấu giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá được quy định thống nhất tại Nghị định này thông qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; đồng thời, quy định “Mọi cuộc bán đấu giá đều phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại Điều 20 của nghị định này và luật, pháp lệnh có quy định khác “. Tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nếu có yêu cầu bán đấu giá thông qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp cũng được bán theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này nhằm từng bước đưa hoạt động bán đấu giá trong xã hội trở thành một loại hình dịch vụ chuyên nghiệp.
Nghị định này cũng quy định về tiêu chuẩn trở thành đấu giá viên, điều kiện hành nghề đấu giá, phải qua khóa đào tạo nghề và quản lý đội ngũ đấu giá viên chặt chẽ hơn, nhằm phát huy đội ngũ đấu giá viên trở thành những người hành nghề dịch vụ bán đấu giá chuyên nghiệp; Và quy định tổ chức bán đấu giá tài sản, chuyên nghiệp gồm có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, người đại diện theo quy định pháp luật của Doanh nghiệp phải là đấu giá viên, Nghị định này quy định giới hạn đấu giá viên là người có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế, phải làm việc thường xuyên tại một tổ chức chuyên nghiệp và 02 loại hình hội đồng: Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện được thành lập để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do cơ quan tịch thu từ cấp huyện trở xuống ra quyết định tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thuê đấu giá viên để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản của hội đồng và Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt được thành lập để bán các tài sản có giá trị lớn, phức tạp bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà không thuê được tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá, được quy định tại khoản 3 Điều 12 thông tư 245/2009/TT/BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước, như vậy, việc thành lập hội đồng để bán đấu giá tài sản nhà nước là rất hạn chế .
Nghị định này còn quy định rõ trách nhiệm giải quyết khiếu nại việc bán đấu giá, sau khi hội đồng giải thể và bồi thường thiệt hại do lỗi của đấu giá viên, thành viên của hội đồng này gây ra trong khi thực hiện việc bán đấu giá tài sản; về khoản tiền đặt trước trong nghị định quy định tối thiểu là 1%, tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá và không quy định tạm dừng hoặc dừng bán đấu giá khi có người đăng ký đấu giá, dù chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, nếu người có tài sản bán đấu giá đồng ý (trừ tài sản nhà nước, quyền sử dụng đất)
Điều quan trọng, Nghị định 17/2010/NĐ-CP quy định: tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tổ chức phát triển quỹ đất, sau khi tiến hành xử lý đất xong theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai, các tổ chức này ký kết hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp (Trung tâm, doanh nghiệp) để thực hiện việc bán đấu giá.
Nghị định quy định Chính phủ thống nhất quản lý bán đấu giá tài sản, Bộ tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước.
Đặc biệt, Nghị định 17/2010/NĐ CP bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản; Sở tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản tại địa phương và là cơ quan thực hiện việc đăng ký danh sách đấu giá viên của tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn.
BÌNH MINH
 
 

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN